Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Благоевградска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 02-05.08.2019 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 05 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград
Община Банско
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 14:30 Ч./ – Банско: 5-Ти Октомври 7,9,6,13,8,10,3,11,4,5,1,12, Ангел Балев 1, България 22,33,24,35,22,35, Бяло Море 12,8,10,7,4,12,2,3,6,9,1, Велян Огнев 1, Възраждане 11,1, Ген. Стилян Ковачев 2,50,1,8,4, Любен Каравелов 8,5, Места 21, Н.Й.Вапцаров 3,5,4,2, Никола Вапцаров 30,5,4,6,7,11,1,6а,9, Опълченска 2,1,3, Охрид 1,4,10,5,14,12,6,8,2, Победа 5, Стефан Караджа 3, Тома Вишанов 5,Обществена Тоалетна, Търново 7, Христо Ботев 2, Христо Матов 11а, Цар Симеон 54,48,4,67,5,6,63,61,54,1,52,56,54 1,58 Кафе Диана-7,56,57, Шипка 18,12,7,4,10,6,1,11,8,5,9,3,2, Яне Сандански 1,10,9,11,2,8,6,5,12,4,3, Янтра 7,5,6,1,2,4, Тп Център,Банков Офис,С/У Дамяница
На 03.09.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ – Банско: Местност Герачини Улици , 1
Община Благоевград
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ – Благоевград: 04279.613.413 , Антим I 1,3, Антим I 3,1, Арсений Костенцев 14,3,3,6,4,9,8,11,2,10,12,7,7, Арсений Костенцев 11,4,3,14,9,6,10,7,7,2,3,12,7,8, Васил Априлов 24,25, Васил Коритаров 3,4,4,2,1, Васил Коритаров 2,3,4,1,4, Васил Мечкуевски 19,4,3 Офис,3,14,5,9,6,11,7,10,22,15,8,13,12,2,21,17, Васил Мечкуевски 12,6,7,15,8,22,9,21,13,11,14,4,5,17,3 Офис,10,19,2,3, Георги Измирлиев 17,15,15, Георги Измирлиев 15,15,17, Гьорче Петров 16,12,10,18,14, Гьорче Петров 3,1,9,7,5,2,2,11,4,6,13, Гьорче Петров 3,2,6,5,11,13,1,2,9,4,7, Д-Р Владимир Бъчваров 7,2,3,4,1,8,5,10,6, Д-Р Христо Татарчев 19,21, Д-Р Христо Татарчев 19,21, Димитър Талев 8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;, Димитър Талев 1, Димитър Талев 3,5,3,4,1,3 Закусвалня, Димитър Талев 5,4,3,1,3,3 Закусвалня, Димитър Талев 8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Мизия 6,7а,10,2а,9,1,3,2,4,8,7,5, Мизия 5,6,9,2а,10,2,3,1,8,7а,10,4,7, Митрополит Борис 17,33,27,23,20,Гимназия,25,20,26,22,29,21,28,31, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Охрид 5,1,4,3,6,2, Парангалица 4,2,1, Пере Тошев 5,5а, Пере Тошев 9,8,6, Пере Тошев 13,15,14,16,10,12,11, Пере Тошев 5,5а, Петко Д.Петков , Петко Д.Петков 1, Петко Д.Петков 2, Петко Д.Петков 5,8,6,10,9,1,3,4а,3,4, Петко Д.Петков 8,3,5,4,10,4а,1,9,3,6, Петко Д.Петков , Петър Ичев 2,3, Пи №04279.604.369 , Родопа 2,1,7,6,5,3,8,4, Родопа 7,6,4,2,5,3,1,8, Сандо И Петър Китанови 9,7,4,3,1,9,5,8, Сандо И Петър Китанови 8,1,7,5,3,4,9,9, Св. Иван Рилски 10, Света Гора 6,4,8,10, Сергей Румянцев 15, Стефан Стамболов 42,40,36,38,50,48,44,46,13,34,13,32, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 54,58,64,62,52, Тодор Александров 3 Кафе 2,5,3,14,4,18,100,3,3,16,41,1,10,5,12,17, Тодор Александров 26,Хим.Чистене,21,24,23,Тотопункт,22,2,39, Тодор Александров 35,33,28,25,37,27,28 Офис,19,23,24,29-31,22, Тодор Александров 1,10,3 Кафе 2,3,4,100,3,14,3,5,17,41,5,18,12,16, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4,2, Трайчо Китанчев 1, Тракия 3,4,6,2,1, Тракия 4,3,2,6,1,4, Трети Март 10,8,11,15,3,13,1,9а,4,7,2,9,2б,6, Трети Март 5, Трети Март 5, Трети Март 37,36,19,24,17,31,35,29,26,32,25,21,27,40,34,20,22,28,23,30, Упи Іх-2668, Кв.105, Пи №04279.613.435 , Христо Ботев 4,10,2,6,8, Христо Ботев 2,4,10,8,6, Христо Смирненски 15,8,17,6,10,12,11,20,9,14,22,16,13,24,18, Христо Смирненски 3а,Имот 04279.613.54,5,7,2,4,1,3, Христо Смирненски Имот 04279.613.54,5,3а,2,3,1,4,7, Цанко Церковски 11,1,9,5,13,7, Цанко Церковски 4,31, Цар Иван Шишман 2,2,6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2,6,2, Чакалица 6, Чакалица 6,6, Чакалица 6,6, Чакалица 6, Янко Забунов 1,3, Янко Забунов 3,1, Лавка, Лавка
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Долна Дъбрава , Имот 000143 , Махала Веляци, Извън Регулация , Местност Атанасова Падина , Местност Бобови Ниви , Стамовица , Юрто , Яновски Рид
На 02.09.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ – Благоевград: Асен Итов 15,17а,17, Асен Йотов 27, Липа 6,37,11,33,34,7,32,2,5,17,1,30,15,24,31,23,28,43,19,16,27,35,4,9,20,26,36,3, Околчица 30, Предел 1,6,42,60,2,Жилище,32,49,5,40,68,69,20,3,34,39, Търново 3,2,1
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски 35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Антон Чехов 1,20,1, Благоевград , Васил Левски 14, Васил Левски 25, Васил Левски 3,3, Даме Груев 20, Джеймс Баучер 6,13,1а,19,11,1,7,12,5,2,8,15,4,3,17,9, Дойран 15, Запад , Илинден 14,13, Крушево 5 Рила,5, Крушево 18,16,16, Менча Кърничева 44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Менча Кърничева 37, Местност Международно Шосе Канцеларии,10,Работилница, Местност Чакалица Офис, Орцето 3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара Ателие,Павилион,Канцеларии, Плиска 6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Димов 3,21,4, Полковник Дрангов 7,3,6,5,4,9,13,11, Промишлен Пазар , Св. Димитър Солунски 15,12,10, Св.Св. Кирил И Методий 21, Страцин 20, Тодор Александров 78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Тодор Александров 102,101,83,85,100,95,110,71,96,93,98,89,103,97,91,106,108а,108,99,104,87, Тодор Александров 47,49,56,49, Хилендар 2, Цар Симеон 8,7,1,10,9,4,2,6,3,5, Чакалица 2а,2,4,2,6
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Логодаж: Гръчка Махала , Местност Кръста , Местност Палански Валог , Юрто , Селскостопанска Постройка До 3,,,Стоп.Постройка
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ – Благоевград: 04279.613.413 , Антим I 1,3, Антим I 3,1, Арсений Костенцев 1,1, Арсений Костенцев 11,4,3,14,9,6,10,7,7,2,3,12,7,8, Арсений Костенцев 14,3,3,6,4,9,8,11,2,10,12,7,7, Арсений Костенцев 1,3,7,1, Васил Априлов 24,25, Васил Коритаров 3,4,4,2,1, Васил Коритаров 2,3,4,1,4, Васил Мечкуевски 19,4,3 Офис,3,14,5,9,6,11,7,10,22,15,8,13,12,2,21,17, Васил Мечкуевски 12,6,7,15,8,22,9,21,13,11,14,4,5,17,3 Офис,10,19,2,3, Георги Измирлиев 17,15,15, Георги Измирлиев 15,15,17, Гьорче Петров 16,12,10,18,14, Гьорче Петров 3,1,9,7,5,2,2,11,4,6,13, Гьорче Петров 3,2,6,5,11,13,1,2,9,4,7, Д-Р Владимир Бъчваров 7,2,3,4,1,8,5,10,6, Д-Р Христо Татарчев 6,27,25,2,13,1,4,8,7, Д-Р Христо Татарчев 19,21, Д-Р Христо Татарчев 19,21, Д-Р Христо Татарчев 4,7,13,8,27,2,6,25,1, Димитър Талев 8,5,6,6,2,10,9,7,8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;,10,2, Димитър Талев 1, Димитър Талев 3,5,3,4,1,3 Закусвалня, Димитър Талев 5,4,3,1,3,3 Закусвалня, Димитър Талев 8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;, Димитър Талев 8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;, Димитър Талев 6,6,10,7,5,6,2,8,8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;,10, Македония 2,Кафе,4, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония Кафе,Магазин,4,2, Мизия 12, Мизия 5,6,9,2а,10,2,3,1,8,7а,10,4,7, Мизия 6,7а,10,2а,9,1,3,2,4,8,7,5, Мизия 2,12, Митрополит Борис 17,33,27,23,20,Гимназия,25,20,26,22,29,21,28,31, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Охрид 5,1,4,3,6,2, Парангалица 4,2,1, Пере Тошев 5,5а, Пере Тошев 9,8,6, Пере Тошев 13,15,14,16,10,12,11, Пере Тошев 5,5а, Петко Д.Петков 5, Петко Д.Петков 1, Петко Д.Петков 2, Петко Д.Петков 5,8,6,10,9,1,3,4а,3,4, Петко Д.Петков 8,3,5,4,10,4а,1,9,3,6, Петко Д.Петков , Петко Д.Петков , Петко Д.Петков 5, Петър Ичев 2,3, Пи №04279.604.369 , Райко Даскалов 12,12,6,9,3,6,7,13,3,3,8,2,4,11,7,5,11а,2 Пицария,1,10,8, Райко Даскалов 9,7,11,9,3,6,4,8,2 Пицария,5,11а,6,12,1,3,2,13,12,8,10,4, Родопа 2,1,7,6,5,3,8,4, Родопа 7,6,4,2,5,3,1,8, Сандо И Петър Китанови 9,7,4,3,1,9,5,8, Сандо И Петър Китанови 8,1,7,5,3,4,9,9, Св. Иван Рилски 10, Света Гора 6,4,8,10, Сергей Румянцев 15, Стефан Стамболов 42,40,36,38,50,48,44,46,13,34,13,32, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 54,58,64,62,52, Тодор Александров 3 Кафе 2,5,3,14,4,18,100,3,3,16,41,1,10,5,12,17, Тодор Александров 26,Хим.Чистене,21,24,23,Тотопункт,22,2,39, Тодор Александров 35,33,28,25,37,27,28 Офис,19,23,24,29-31,22, Тодор Александров 1,10,3 Кафе 2,3,4,100,3,14,3,5,17,41,5,18,12,16, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4,2, Трайчо Китанчев 1, Тракия 1,3,2,3, Тракия 4,3,2,6,1,4, Тракия 3,4,6,2,1, Тракия 1,2,2,3, Трети Март 10,8,11,15,3,13,1,9а,4,7,2,9,2б,6, Трети Март 5, Трети Март 5, Трети Март 37,36,19,24,17,31,35,29,26,32,25,21,27,40,34,20,22,28,23,30, Упи Іх-2668, Кв.105, Пи №04279.613.435 , Христо Ботев 2, Христо Ботев 2,4,10,8,6, Христо Ботев 4,10,2,6,8, Христо Ботев 2, Христо Смирненски 15,8,17,6,10,12,11,20,9,14,22,16,13,24,18, Христо Смирненски 3а,Имот 04279.613.54,5,7,2,4,1,3, Христо Смирненски Имот 04279.613.54,5,3а,2,3,1,4,7, Цанко Церковски 11,1,9,5,13,7, Цанко Церковски 4,31, Цар Иван Шишман 2,2,6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2,6,2, Чакалица 6, Чакалица 6,6, Чакалица 6,6, Чакалица 6, Янко Забунов 1,3, Янко Забунов 3,1, Лавка, Лавка
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 11:00 – 12:00 Ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: Тевнико
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 11:00 – 12:00 Ч./ – Благоевград: Баларбаши , Еленово Цех,Кафе, Иван Михайлов 66, К. И Никола Хайдукови 91,95 Алфа,93 Хелиос-2,93 2, Местност Баларбаши Жил.Сграда- Вр.Стр., Местност Бачиново Офис,Комплекс,Ресторант&Quot;Сити Парк&Quot;,Механа,Кафе,Параклис, Местност Медунски Андък Омега,Хелиус-1, Р-Н Рибарника , Стефан Стамболов 13, Цар Борис I 27г,27б,29,27и,27к,27в,25,27,27д
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 11:00 – 12:00 Ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Извън Регулация, До С.Дъбрава , Местност Духче Баир
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 11:00 – 12:00 Ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 006009 , 006010 , 035028 , Въчевица , Еленово , Изгрев , Имот 27231.501.203 , Местност Буковец , Местност Валтата , Местност Гошевица , Местност Еминова Нива , Местност Лесовица , Местност Ушите , Местност Чуката , Пи №27231.501.268 , Пи-125 Кв.12 , С. Еленово, М. Еминова Нива, , Смриковица , Упи V-282, Кв.5 , Упи Xv-117, Кв. 2 , Упи Xxi-280,Кв.5 , Упи №Х, Кв.1 , Упи Х-182, Кв.5 , Упи-I-205,Кв.8 , Упи-Iii-214,212,301 , Ушите
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 11:00 – 12:00 Ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: 005014 , 005018 , Iii-357 , Айдаровско Дере , Васил Левски 40,99,59, Местност Айдарово , Местност Кури Дере , Пи №000208 , Ул. Предел 3, Упи Ii-330, Кв.27 , Упи Vi-405, Кв.26 , Упи Xi-497, Кв.27 , Упи Xv-391,Кв.6 , Упи-І-394,Кв.13 , Упи-Х-159,Кв.4 , 1,,,Жилище,1,Жилище
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ – Благоевград: Местност Бачиново Комплекс
На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: Мах. Калуцка , Осойната
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ – Рилци: 000399 , Xv-273 , Амитица , Диновица , Имот 023001 , Местност Амитица , Местност Габеро , Местност Крушите , Местност Цонева Межда , Пи 018013 , Рафетица , Рила 10,4, Св.Иван Рилски 65, Стремата , Упи Ii-370, Кв.28 , Упи V-38, Кв.8 , Упи Х-463, Кв.6 , Упи Хiii-261, Кв.11 , Упи-Ііі-63 , Хiх-33, Кв.7 7, Хан Аспарух 3, Цар Иван Асен 8, Жилище,,,Жилищна Сграда,1
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Благоевград: Еленово 66,67,65,63,64, Еленово-1 , Пейо К.Яворов 76,2, Пи №04279.626.245
На 04.09.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ – Благоевград: Местност Чимево Дере
На 04.09.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ – Рилци: Ix-460 , 031004 Месността &Quot;Чешмата&Quot;, Грънчарски Андък , Илинден 3, Местност Бегов Андък , Св.Иван Рилски 45,31,41,1, Трети Март 2, Упи V-468, Кв.25 , Упи Viii-127, Кв.12 , Упи-I-468 Кв.25 , Упи-Iv-451,Кв.27 , Упи-Іv-468,Кв.25 , Жилищна Сграда-Вр.Стр.,Жилищна Сграда-Временно Ст-Во,Жил.Сграда- Вр.Стр.,Помпа,3,Жилище
На 05.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски 35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Антон Чехов 1,20,1, Благоевград , Васил Левски 25, Васил Левски 3,3, Васил Левски 14, Даме Груев 20, Джеймс Баучер 6,13,1а,19,11,1,7,12,5,2,8,15,4,3,17,9, Дойран 15, Запад , Илинден 14,13, Крушево 5 Рила,5, Крушево 18,16,16, Менча Кърничева 37, Менча Кърничева 44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Местност Международно Шосе Канцеларии,10,Работилница, Местност Чакалица Офис, Орцето 3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара Ателие,Павилион,Канцеларии, Плиска 6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Димов 3,21,4, Полковник Дрангов 7,3,6,5,4,9,13,11, Промишлен Пазар , Св. Димитър Солунски 15,12,10, Св.Св. Кирил И Методий 21, Страцин 20, Тодор Александров 102,101,83,85,100,95,110,71,96,93,98,89,103,97,91,106,108а,108,99,104,87, Тодор Александров 47,49,56,49, Тодор Александров 78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Хилендар 2, Цар Симеон 8,7,1,10,9,4,2,6,3,5, Чакалица 2а,2,4,2,6
Община Гоце Делчев
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792 , 072015 , 595 , Александър Стамболийски 7,8,2,3,10,19,12,5,11,6,17,13,25,31,24, Анещи Узунов 16,13,22,23,10,7,5,18,12,21,8,2,19,14,20,3,6,17,11,1,9,4,29,33,26,31,28,24,27,25,30,10,34, Асен Джикаров 4,6,3,1,8,10,11, Балтачица 3,2,9,1,7,6,4,3,5,8,13,2,52,14,33,25,51,19,37,16,43,41,45,35,17,21,12,10,49,31,23,27,15,39,28, Бузлуджа 3,5,10,6,4,8,2,7,12,16,9,18,3,2,10,14, Васил Левски 22,13,11,4,14,20,8,26,7,16,6,12,10,15,17,1,30,34,26,15,28,11, Вела Пеева 6,11,5,3,7,9,8,4,6,14,2,1,12, Даме Груев 1,11,17,20,14,16,25,13,2,19,4,21,6,3,10,8,11,5,12,7,15, Димо Хаджидимов 1,20,9,7,16,5,8,10,2,19,6,4,3,12,11,15,14,1, Драма 25,6,18,13,12,1,11,8,3,7,14,5,22,20,15,4,19,9,2,21,25,21,23,31,27, Дунав 7,6,11,17,4,15,14,3,8,9,15,10,12,19,5,10,2,13,20,1,16,28,25,23,6,11,27,18,4,11, Елин Пелин 25,3,9,13,Тп-4,41,39,23,21,28,51,42,50,49,10,12,17,44,24,34,6,35,13,26,16,43,22,Тп-1,37,19,20,18,23,38,67,55,8,5,53,33а,41,59,30,29,21,33,39,45,15,4,46,76,56,65,69,64,70,5,45,77,91,52,68,58,66,82,62,79,78,13,80,83,81,Тп-2,59,73,Тп-3,71,48,10,1,7,5,70,32, Илезица 1, Йордан Йовков 1,2,7,8,14,6,10,4,3, Кавала 1,6,5,22,32,17,14,20,30,18,4,9,7,8,2,12,3,13,24,21,26,16,22, Кирил И Методий 1,4,5,7, Кокиче 4,1,2,7,18,6,8,1,10,16,24,5,26,32,28,12,22,4,14,13, Крали Марко 1,6,4,2,3, Ленища , М. Ленища , Места 12,1,2,6,4,10,3,8,14, Местност Вельов Рид Помпена Станция,Ханче, Местност Лозята Времянка, Местност Шатора Стопанска Постройка, Неврокоп 1,34,4,16,20,23,10,18,33,19,5,7,17,28,6,11,2,13,12,24,27,1,26,5, Неуточнен Адрес Поща, Октомври 15,10,12,2,31,24,14,16,19,17,33,27,8,5,9,23,25,18,11,6,4,29,7, Орфей 7,1,2,16,6,10,8,3,13,5,9,20, Отец Паисий 21,52,14,17,27,12,23,19,25,18,15,9,6,7,8,3,5,1,10, П.Р.Славейков 6,8,5,4,7,3,2, Пи -778 , Площада Магазин,2а,Клуб,Павилион, Победа 1,2,4, Разпът , Родопа 8,9,10,3, С. Абланица, Имот 000517 , Свилен Русев 8,2,1,3,9,7,4,10,13,18,12, Свобода 8,5,6,3,2,1, Селище 4, Славянка 10,3,8,7,1,13,9,6,17,5,4,13, Славянска 15, Слатина , Стопански Двор Времянка,Офис,Шивашки Цех,Помпена Станция, Теменуга 2, Тодор Паница 4,9,11,3,6,15,10,12,2,8, Тридесет И Пета 15,17,2,4,3,1,11,6,5,1,13,14,6, Тридесет И Шеста 6,9,15,6,30,10,1,20,2,2, Тъпане , Упи Іі, Кв.44 , Христо Ботев 16,21,15,11,10,5,16,8,22,25,17,7,13,23,6,19,1,18,2, Чавдар Войвода 2,3,10,17,4,15,6,13,12,18,11,5,1,7,8,9,12, Чешмите , Юрий Гагарин 2,12,4,9,10,13,5,6,1, 0
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен , Тп2,Тп1
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Гоце Делчев: Местност Мочура
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Гърмен: Маноле , Местност Маноле
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Долно Дряново: Упи-I, Кв.30
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Дъбница: Двадесет И Втора 6,16,20,8,7,10,9,12,18, Двадесет И Девета 3,7,2,4,5, Двадесет И Осма 4,1,6,2,8,10, Двадесет И Пета 17, Двадесет И Първа 1,3 А,4,3,6, Двадесет И Трета 12,8,10,5,6,7,1,4, Двадесет И Шеста 3,2, Двадесета 9,2,8,13,3,12,11,5,1, Дванадесета 8, Девета 28,24,9,22,25,34,9,20,2,1,19,8,6,16,13,12,18,7,11,14, Деветнадесета 8,5,7,4,2,3,9, Десета 5,9,14,3,7,1,2,12,13,11, Единадесета 8,6,3,7,5,12,10,1,12a,4, Кюприжик , Неуточнен Адрес Поща, Осемнадесета 5a,2,9,7,21,1,17a,20,14,19,13,12,18,8,15,11,5,17,10,4,16,22, Осма 3,2a,8,2,8а,4,1, Пета 4,38,28,13,5,14,7,22,2,6,30,3,1,27,11,32,19,10,36,24,34,18,42,17,26,16,15, Петнадесета 14,2,3,4, Първа 7,15,8,16,31,46,1,42,27,25,32,34,22,13,36,15,29,21,23,18,33,40,35,6,8,24,38,20, Седемнадесета 2,3,11,4,9,8,6,7, Седма 9,5,13,1,11,17, Стопански Двор Сграда,Цех, Трета 10,11,24,10,8,14,21,1,3,25,18,5,13,26,19,16,20,9,23,2,28, Четвърта 9а,25,6,9,4,27,18,30,38,28,44,17,13a,32,15,12,8,7,13,1,14,5,26,31,2,34,3,42,29,36,17,34, Шеста 20,36,39,32,37,30,23,34,22,38,29,28,25,27,21,31,26, Шестнадесета 23,9,10,15,11,13, 21,1,3,2,36,28,19,4,32
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Копривлен: Неуточнен Адрес Помпена Станция
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Крибул: 262 , Тп1
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв.10 , Іх-108
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Ново Лески
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Ореше
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Теплен
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Хаджидимово: Мержането
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Хвостяне: 28028 , Упи-V, Кв.2 , Тп1
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев 11,59, Калапот 5,3, Местност Мочура , Неуточнен Адрес , Панаирска Ливада 71,,,11,12, Панаирски Ливади 25,22,14,34,20,10,16,Прод.,30 Сграда За Търговско-Складова Д,4,28,13,12,26,8,15,11,1, Панаирски Ливади-Продължение 21,Времянка,Автоцентър, Попови Ливади 1,18, Рила Фтец Премиер, Симеон Радев 15, Търлис 6, Цариброд 2
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Магазин И Механа,Вила,Горски Пункт,Бунгало,Павилион,Вила,Бунгало Пиерик,Склад, К.К. Попови Ливади , Папаз Чаир , Попови Ливади
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: 072015 , 595 , Александър Стамболийски 7,8,2,3,10,19,12,5,11,6,17,13,25,31,24, Анещи Узунов 16,13,22,23,10,7,5,18,12,21,8,2,19,14,20,3,6,17,11,1,9,4,29,33,26,31,28,24,27,25,30,10,34, Асен Джикаров 4,6,3,1,8,10,11, Балтачица 3,2,9,1,7,6,4,3,5,8,13,2,52,14,33,25,51,19,37,16,43,41,45,35,17,21,12,10,49,31,23,27,15,39,28, Бузлуджа 3,5,10,6,4,8,2,7,12,16,9,18,3,2,10,14, Васил Левски 22,13,11,4,14,20,8,26,7,16,6,12,10,15,17,1,30,34,26,15,28,11, Вела Пеева 6,11,5,3,7,9,8,4,6,14,2,1,12, Даме Груев 1,11,17,20,14,16,25,13,2,19,4,21,6,3,10,8,11,5,12,7,15, Димо Хаджидимов 1,20,9,7,16,5,8,10,2,19,6,4,3,12,11,15,14,1, Драма 25,6,18,13,12,1,11,8,3,7,14,5,22,20,15,4,19,9,2,21,25,21,23,31,27, Дунав 7,6,11,17,4,15,14,3,8,9,15,10,12,19,5,10,2,13,20,1,16,28,25,23,6,11,27,18,4,11, Елин Пелин 25,3,9,13,Тп-4,41,39,23,21,28,51,42,50,49,10,12,17,44,24,34,6,35,13,26,16,43,22,Тп-1,37,19,20,18,23,38,67,55,8,5,53,33а,41,59,30,29,21,33,39,45,15,4,46,76,56,65,69,64,70,5,45,77,91,52,68,58,66,82,62,79,78,13,80,83,81,Тп-2,59,73,Тп-3,71,48,10,1,7,5,70,32, Илезица 1, Йордан Йовков 1,2,7,8,14,6,10,4,3, Кавала 1,6,5,22,32,17,14,20,30,18,4,9,7,8,2,12,3,13,24,21,26,16,22, Кирил И Методий 1,4,5,7, Кокиче 4,1,2,7,18,6,8,1,10,16,24,5,26,32,28,12,22,4,14,13, Крали Марко 1,6,4,2,3, Ленища , М. Ленища , Места 12,1,2,6,4,10,3,8,14, Местност Вельов Рид Помпена Станция,Ханче, Местност Лозята Времянка, Местност Шатора Стопанска Постройка, Неврокоп 1,34,4,16,20,23,10,18,33,19,5,7,17,28,6,11,2,13,12,24,27,1,26,5, Неуточнен Адрес Поща, Октомври 15,10,12,2,31,24,14,16,19,17,33,27,8,5,9,23,25,18,11,6,4,29,7, Орфей 7,1,2,16,6,10,8,3,13,5,9,20, Отец Паисий 21,52,14,17,27,12,23,19,25,18,15,9,6,7,8,3,5,1,10, П.Р.Славейков 6,8,5,4,7,3,2, Пи -778 , Площада Магазин,2а,Клуб,Павилион, Победа 1,2,4, Разпът , Родопа 8,9,10,3, С. Абланица, Имот 000517 , Свилен Русев 8,2,1,3,9,7,4,10,13,18,12, Свобода 8,5,6,3,2,1, Селище 4, Славянка 10,3,8,7,1,13,9,6,17,5,4,13, Славянска 15, Слатина , Стопански Двор Времянка,Офис,Шивашки Цех,Помпена Станция, Теменуга 2, Тодор Паница 4,9,11,3,6,15,10,12,2,8, Тридесет И Пета 15,17,2,4,3,1,11,6,5,1,13,14,6, Тридесет И Шеста 6,9,15,6,30,10,1,20,2,2, Тъпане , Упи Іі, Кв.44 , Христо Ботев 16,21,15,11,10,5,16,8,22,25,17,7,13,23,6,19,1,18,2, Чавдар Войвода 2,3,10,17,4,15,6,13,12,18,11,5,1,7,8,9,12, Чешмите , Юрий Гагарин 2,12,4,9,10,13,5,6,1, 0
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 09:30 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ – Боголин: 253 , Тп1
На 02.09.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Село Борово , Упи-V-183 , Кв. 30 , Стопански Двор
На 02.09.2019 Г. /11:30 – 16:30 Ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Бунгало,, Вила,Хижа,Вила, Димо Хаджидимов 37, Попови Ливади
На 02.09.2019 Г. /11:30 – 16:30 Ч./ – Добротино: Сарп Дере
На 02.09.2019 Г. /14:30 – 16:30 Ч./ – Гоце Делчев: Панаирски Ливади-Продължение Цех
На 03.09.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ – Гоце Делчев: Горилата , Гоце Делчев 26,29,29,29 29,31, Димитър Ножаров 11,17,1a,4,15,3,9,5,7, Л.Каравелов 2,3,1,6,9,4,10,5,12,8, Петър Берон 7,2,4, Петър Сарафов 31, Стара Планина 56,35,41,66,31,68,62,64,52,5,47,50,39,54,29,72,45,70,43,134,60,33,37,49, Търговска 41 Магазин, Цар Самуил 2,6,4, В Градския Парк
На 03.09.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици , Капсии , Местност Капсии , Местност Пенковото , Стопански Двор
На 03.09.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Гоце Делчев: Местност Мочура , Местност Сушица Стопанска Постройка,Офис,Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади 80,126, Пенковото
На 04.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ – Копривлен: Стрелбище Лялево
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ – Гайтаниново: 021056 М. &Quot;Жингов Бряст&Quot; , Бивша Мраморна Кариера
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ – Илинден, Общ. Хаджидимово: Тп2,0,Тп1
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ – Копривлен
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ – Лъки, Общ. Хаджидимово
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ – Парил
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ – Тешово: Упи-Iv+106 , Тп2,Тп1
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: С.Борово
На 05.09.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ – Гоце Делчев: Ал.Стамболийски 36,35,36 А,38,37,34,40, Беласица 5,3,4,1,6,2, Гоце Делчев Тото Пункт, Даме Груев 15,23,8,25,12,17,29,6,4,20,21,18,13,10,16,27,7,2,5,22,9,14,19, Димо Хаджидимов 46, Сливница 7,11,5,9,1,3, Стара Планина Бившия Мно,1, Шар Планина 2
На 05.09.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев
Община Гърмен
На 04.09.2019 Г. /09:15 – 15:00 Ч./ – Балдево: Упи Vii-97, Кв.9 , Упи Ііі Кв.14 , Традиционен Събор
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Дъбница: Втора 4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета 20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма 21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта 3,7,5, Двадесет И Шеста 4,6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Неуточнен Адрес Тп1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1,10,12,13,8, Първа 1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета 10,17,15, Трета 1, Тринадесета 5,3,7, Четвърта 3,13, Четиринадесета 54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста 14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета 2,7,3,1,5,4, Площад,2,1
На 03.09.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ – Дебрен: Втора 5,8,1а,7,11,2,10,3,18,12,1,16,6,22,9,14,4, Осемнадесета 10, Първа 33,30,61,39,55,27,48,18а,24,43,45,41,50,1,59,49,29,46,35,44,28,37,23,34,40,52,57,53,32,36,47,51,621,25,31,26,56,38,42,22,54, Седма 2, Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2 , Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2 , Тринадесета 2,3, Четвърта 1,6,4,8,2, Четиринадесета 15,6,14,18,7,13,2,10,30,24,3,5,4,8,26,22,20,11,16,28,19,9,12,1, Шеста 22,26,15,24,34,13,18,16,2,28,36,4,3,30,6,12,20,32,14,10,8, Шестнадесета 3,1,23
На 05.09.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ – Дебрен: Втора 21,27a,19,35,15,25,13,33,2,23,41,17,16,31,20,29, Двадесет И Втора 12,5,6,9, Двадесет И Трета 15,32,7,1, Деветнадесета 3,1,5,7, М. Решманица , Осемнадесета 3,1,4, Осма 5, Първа 67,17,Автоработилница,63, Решманица , Седемнадесета 12,3,14,6,2,10,4,8, Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2 , Трета 31,15,1,5,21,10,18,9,2,4,27,23,14,3,12,7,19,13,8,6,11,29, Чавдаров Кавак , Четвърта 31,25,40,44,5,21,39,32,33,36,35,17,3,19,30,20,22,1,37,18,38,42,13,14,34,15,11,9,12,10,16,24,29,26,28,23, 1,Тп2,3
Община Кресна
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 09:45 – 13:00 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Кресна
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Драката: Местност Селимица Пи 002002, Гис Сандански
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Илинденци: Гладно Поле
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Микрево: 6-Ти Септември 4,2,6,8,12,7,5,13,4,2,1, 81 , Александър Стамболийски 7,1, Берово 47,45,28,30,49,26,11,2,5,7,10,9,1,3, Будутел 2,4,3,6,7,8,10,5, Васил Априлов 3,10,4,7,5,8,1,2, Васил Левски 21а,17,19,25,28,6,18,21,23,24,27,14,16,13,10,20,15,8,4,12,26,11, Василево 6,3,11,7,8,13,9,1,4,2,13, Вихрен 25,27, Георги Бенковски 5,7,4,9,3,6,1, Даме Груев 8,4,6,2, Десислава 1,4,6,2,2, Детелина 7,2,4, Димитър Попгеоргиев 29,23,11,3,13,29,7,12,27,14,2,19,6,5,4,15,25,8,33,1, Димитър Талев 3,8,1,6, Дора Габе 4,1,9,11,2,5,7,15,17,21, Екзарх Антим I 18, Елин Пелин 2,7,4,9,5,11,3, Елисавета Багрияна 23,5,7,3,1, Иван Вазов 37,16,4,21,25,22,35,8,20,33,6,27,5,19,23,15,24,31,17,1,10,29,3,14,12,23, Йордан Йовков 7,4,2,6,3, Крали Марко 9,10,2,1,4,6,5,13,3,5,3, Кресненско-Разложко Въстание 2,12,5,11,6,9,10,7,4,3, Криа Вриси 6,7,4,1,2, Малешевска 11,7,1,5,9, Митрополит Борис 5,12,15, Неуточнен Адрес Склад, Нова Махала 48,11,61,59,1,31,23,40,64,22,21,7,12,9,57,8,43,62,39,41,20,37,67,25,34,10,24,17,28,2,29,54,51,16,66,5,6,27,32,30,58,53,38,4,19,13,63,42,49,46,44,55,33,56,15,26, Орфей 13,14,5,11,15,13,6,17,1,2, Освобождение 1,3,2,8, Палат 1,17,12,11,4,5,10,2,15,6,8,19,7,3, Панайот Волов 11,5, Патриарх Ефтимий 2,4, Пейо Яворов 3,10,15,6,12,8,7,9,11,13, Петър Берон 2,6,4,3,5, Райна Княгиня 1,10,4,15,2,8,11,5,14,12,9,3,13,16,6,7, Решково 2,18,8,15,6,13,5,19,12,14,1,4,10,11,3,17,20,22,7,9, Рождество Христово 2,1, Св.Георги 5,14,3,2,4,8,10,1,12,7,6, Св.Паисий Хилендарски 19,15,9,2, Сирма Войвода 6,5,3,10,8,2,4,42,4, Спартак 2,7,9,3,5, Стефан Караджа 87,69,48,22,26,79,83,85,81,30,59,63,65,46,34,67,77,89,24,44,55,38,18,71,91,40,50,61,57,28,75,20,37,43,37,19,4,1,10,29,15,35,31,7,6,33,5,45,39,27,11,3,21,13,25,41,9,18,17,2,8, Стефан Стамболов 6,11,15,4,5,13,9,7, Стопански Двор Жилище,Разсадник,Варово Стопанство,Работилница,Цех,Цех,Бетонов Център, Струма 7,8,1,6,2,5,3, Трети Март 4, Хан Аспарух 2,4,3,1, Хан Омуртаг 3, Хан Тервел 2,4, Цар Иван Асен Ii 1,4,10,7,12,3,8,2,6, Цар Иван Шишман 1,4,3, Цар Самуил 10,6,28,14,7,19,12,9,27,17,15,22,2,18,8,20,11,5,16,3, Чинара 8,11,13,9,7,5,3,10,6,2,4,1,7, Юрто , Яне Сандански 1,1,4,3,6,13, 21,2
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Сливница, Общ. Кресна: Кв.12а , Упи Vi-162, Кв.22
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Струмяни: 221 , 33 , 7-Април 1 Зала,1 Кметство,3,1,1, Будител 7,2,3, България 1, Васил Левски 2,3,1,1,10,7,21,20,28,17,12,6,18,14,16,15,5,19,30,10,22,11,23,2,4, Врабче 7,6,9,1,8,14,2,16, Георги Сава Раковски 3,2,1,7,5, Главен Път Е79 Ресторант,Помпа,Тренажорна,Ресторант,Бензиностанция,Заведение, Горемско Възстание 16,9,5,7,14,8,3,11,12,6,1,15,10,2, Дончо Войвода 3,7,1,8,5, Дядо Ильо Малешевски 34,33,27,17,25,23,36,14,10,12,11,13,19,31,9,29,18,21,24,26,7, Княз Бориз I Михаил 4, Любен Каравелов 19,3,1,27,25,4,15, Мрамора 2,1,8,7,13,4,19,15,12,9,29,6,23,21,17,27, Неуточнен Адрес Улично Осветление,1, Нигрита 6,5,1,10,8,7,2,4,3, Пенчо Славейков 3,5, Р-Н Стопански Двор Цех,Мтп,Склад, Св.Св.Кирил И Методи 4,2,1, Свети Георги 3,1, Струма 15,12,4,10,17,1,14,6,8,9,11,13,7,2, Хан Крум 3,1,2,5,4, Христо Ботев 4, Цар Калоян 20,12,10,17,27,21,19,41,8,29,11,6,3,4,23,18,13,31,37,7,9,15,10,43,25,33,5,39,1,35,51, Цар Симеон Велики 5,19,6,16,15,1,8,21,17,9,2,4,25,14,12,13,23,11,7,10, 1,Поща,Складова База,1
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 13:00 Ч./ – Сливница, Общ. Кресна: Кв.12а
Община Петрич
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Баскалци
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски 38,36, Александър Буйнов 11,3,7,6,1,4,5,2,9, Баучер 2,3,4,6,8,1,12,10,5, България 24, Бяло Море 6,2,4,8,5,1,3, Васил Кънчев 29,15,19,21,31,37,27,8,23,17,35,33,25,6, Гоце Делчев 26,34,30,16,28,14,39,22,36,41,20,32,24,38,18, Д-Р Асен Златаров 8, Лазар Маджаров 40,34,38,36, Полковник Дрангов 1, Родопи 4,2,1, Рокфелер 52, Св.Св. Кирил И Методи 1,15,12,13,18, Христо Ботев 10,4,12,6, Яне Сандански 29,21,19,23,25,17
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 28-Ми Октомври 21,23,22,28,24,26,19, България 24, Васил Кънчев 41,16,10,18,8,43,37,14,39, Даме Груев 21,13,6,10,19,11,17,9,8,15,4, Кочо Мавродиев 26,25,19,23,21,24,17,28,30, Местност Иловица , Патриарх Евтимий 1,6,4,2,5, Петко Р.Славейков 3,8,5,1,6,4,10, Полковник Дрангов 1, Рокфелер 25,29,32,31,34,35,36,33,38,27, Стою Хаджиев 3,1 1,1,6,2,4,9, Яне Сандански 37,44,35,29,31,33,34,42,38,46,40
На 02.09.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Долна Крушица
На 02.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ – Михнево: Гоце Делчев 5, Гоце Дивлев 9,15,7,19,6,13,4,8,10,12,3,14,17,5,2,1, Ел-Тепе 4,2,1,6,5,7,3, Искър 2,11,9,6,5,7,3,1, Калабак 6,10,2,3,5,11,8,9,7,4,14, Лазар Данаилов 11,15,34,30,32,9,16,28,7,26,36,13, Лазар Маджаров 1,2,5,4,3, Максим Горки 12,4,7,1,6,5,2, Никола Вапцаров 8, Пирин 8,1,9,13,6,4,2,7,5,3, Шипка 26,20
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ – Беласица: Акация 2,1,8,6, Беласица 38,50,Поща,33,54,36,46,27,44,26,42,25,34,48,23,31, Братя Миладинови 8,2,6, Георги Бенковски 1,2, Гоце Делчев 6,4,7,8,3,16,14,2,18,1,12,11, Григор Пърличев 8,10,12,6,1, До Мтп Беласица , Кокиче 7,9,10,12,8,3, Осми Март 3, Паисий Хилендарски 7,4,6,2,1,3,5,11,9, Раславица 3,4, Стълб От Вмрнн На Тп Беласица – 3 , Стълб При Обекта
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ – Долна Крушица: Каръчкото
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Беласица: Акация 20,11,31,5,25,33,9,27,44,21,19,7,24,22,13,12,23,17,10,14, Александър Стамболийски 14, Беласица 22,28,26,24,10,13,15, Георги Бенковски 14,7,12,3,11,8,6,10,5,9,4, Кестен 2,1, Марковица 3,10,4,6,8,12, Митко Палаузов 4,15,10,8,2,1,11,9,20,13,22.,3,7, Никола Некрасов 5,3,8,6,1,4, Осми Март 8,4,6,2.,5,9,11,7,10, Поляните , Струмешница 6,9,10,4,5,15,8, Цар Самуил 5,2,6,3
На 02.09.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-Ри Октомври 7,18,9,20,14,22,24,16, България 51,45,49,43,47,41, Връх Китка 13,19,11,15,17, Екзарх Йосиф 18,23,17,16,19,6,11,21,15,9,13,5,3,7,20,1, Калабак 18,33,20,26б,22,16,26,14,24, Пролет 6,4,2, Янтра 3,1,5,9,7
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ – Марикостиново: Бяло Море 2, Вела Пеева 32,15,11,24,21,22,40,42,9,28,1,38,34,44,46,23,30,7,17,5,36,13,19, Георги Раковски 8,6,5,9,7,10 Вила,4,3,10, Димитър Благоев 8,13, Димо Хаджидимов 7,11,9,10, Иван Вазов 10,21, Марица 45,43,61,73,49,36,63,44,47,24,55,41,22,28,32,67,30,65,46,59,69,53,40,75,38,39,20,42,26,57,34, Местност Високия Рид Склад, Пирин 4,2,5,6,14, Струма 1,24,13,6,2,3,8,9,7,16,12,5
На 03.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Вишлене
На 03.09.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля 2, Капитан Никола Парапанов 2, Места 15,20,18,2,22, Полковник Дрангов 1, Промишлена Зона Гараж,Цех, Свобода 9,7,54, Свобода -Промишлена Зона , Тошо Цеков 8, Януш Стойчев 3
На 03.09.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ – Самуилово, Общ. Петрич: Самуилово
На 04.09.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Струмешница: Струмешница
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Гега: Боровичко , Боровичкото
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Долене
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Долна Рибница
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Драгуш
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Дреновица
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Зойчене
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Кладенци, Общ. Петрич
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Кукурахцево
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Мендово: Слопотец
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов 1, Местност Иловица Мачтов Трафопост, Рокфелер
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Право Бърдо
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов 30, Беласица 46, Георги Измерлиев 24,18,20,16,22,6, Извън Регулацията 1, Македония 44, Маркови Кладенци 51,49,30,27,32, Местност Алачевото Цех, Местност Орешката Жилище, Местност Чалията Помпа,Помпа, Младост 42,47,38,40,44,31,41,8,46,39, Огражден 36,53, Отец Паисий 5,9,23,4,18,14,19,6,17, Русия 11, Хоризонт 7, Яне Сандански 21
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Чурилово
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ – Чуричени: 000248 , Местност Куково
На 04.09.2019 Г. /09:45 – 16:00 Ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-Ри Октомври 26, България 55 3,55 3,3,2,49,55,2,30 3,3,1,1,4,32,32 2,4,4 2,30,2,55 1,26, Васил Левски 1,10,3,8,18,7,18,12,16,11,3,5,14,8,9,5,16, Вит 6,2,2, Екзарх Йосиф 29,25 4,25,25,25 4,4,29,27, Калабак 37,37,45,45,36,36, Михаил Вардев 2,4, Полковник Дрангов 1, Цар Симеон 5,11,7,11,19,3,13,19,9,3,5,1,7, Янтра 2,4,2,6,1
Община Разлог
За Периода 03-04.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Разлог: Вихрен 4,10,7,2,5,11,7а,1,3,6,14,8,17,12,15,19, Занаятчийска 30,38, Изток Тп Изток,Кафе,6, Искър 3,1,7,19,4,13,15,21,9,5,10,25,17,2,8, Малина , Марица 2, Неуточнен Адрес , Нов Път , Св.Св.Кирил И Методий 4 А, Стара Планина 4,1,2,5,15,99,38,10,101,7,2,17,13,11,9,37,3,33, Трети Март 2,1,7,9,5,4, Явор 1,2
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Баня, Общ. Разлог: Iii,Кв. 49 , Iv-57020 Iii-57020 , Ангел Даракчиев 1, Баненска Буна 47,31,3, Втора 8,52,14,29,32,6,30,5,31,27,28,20,35,1,48,18,7,26,4,15,24,17,9,13,36,46,21,10,44, Девета 2, Деветнадесета 1, Неофит Рилски 99,46,11, Осма 9, Пета 54,34,48,46,32,38,52,58,42,50, Петнадесета 3,4,2, Пи №02693.501.1044 , Първа 18,2,6,20,21,13,1,31,16а,12,27,8,11,15,22,10,16, Седемнадесета 3,1, Тринадесета 7,9,16, Упи Xix-610 Кв 44 , Четвърта 19,17,15,13,21,9,4,11,2,39, Четиринадесета 2,1, Шеста 43,23,41,44,31,21,17,20,22,45,29,18,39,37,16,24,33,25,32,27,12,30,35, Шестнадесета 19,17,4,6,1,3,13,9,15,7,8
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев 91, Баненска Буна 43,45,29,39,41,28,99, Двадесет И Втора 16,7,18,10,2,4,14,20,1, Двадесет И Девета 1,2,5,7,29, Двадесет И Осма 4,2,6, Двадесет И Пета 25,30,35,34, Двадесет И Първа 9,30,5,20,13,16,4,19,23,22,8,17,28,14,11,7,12,6,15, Двадесет И Трета 23,13,5,3,15,17,11,1, Двадесет И Четвърта 2, Двадесет И Шеста 45,43,31,24,33,39,20,37,41,19, Двадесета 5, Девета 9,45, Деветнадесета 1,10,14,19,12,13,11,17,16,8,30,28,24,32,18,7,20,23,15,9,29, Извън Регулацията 99,1, Осма 1, Тридесет И Втора 5,3, Тридесет И Трета 33, Тридесета 18,8,10,2,6,12, Тринадесета 10, Шафле Дере 99,8, Шестнадесета 3, Мандра,Помпа
На 02.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:30 – 11:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /14:30 – 16:30 Ч./ – Белица, Общ. Белица: Гарата
На 02.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /14:30 – 16:30 Ч./ – Разлог: 61813.645.21 М. Габавица , Александър Стамболийски 23, Баница 4,2,7,6,9,1,3,5,10,12,8, Бела Река 12,2а В,2 Б,1,64,4 Б,2 В,2 А,1 Дараци,4 1,4,1,4 4,4, Булаир 1,2,3, Даме Груев 14,5,13,8 Каравана,8,7,10,11,9,16,12,15,19,3,6,2, Изток 4,3,19,4 4,Павилион,2,21,1,4 5,20,5,5 5,Магазин,Гараж,1 1,68 5,18, Иларион Макариополски 73,57,75,51,67,61,63,59,71,64,65,69,39,65, Каракьой 5,10,7,2,8,4,1,9,6,3, Предел 3, Тодор Александров 53, Христо Ботев 58,56,56,72,83,75,Тп Училищен Комплекс,77,48,101,54,99,23 Б,23,23 3,4,3, Цар Иван Шишман 5, Цар Самуил 20,8,28,2,26,Гараж,5,14,3,18,22,6,4,16,10,66,4,1,20, Черна Река 1,11,7,13,5,1,9,15,3
На 02.09.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев 16,15,12,18,13,14,17,8,11,21,10, Баненска Буна 7,30,1, Двадесет И Девета 4,10,29,12,8,6,9, Двадесет И Пета 1,30,36,5,15,28,38,2,11,34,19,9,12,14,3,6,7,22,26,24,13,16,10,99,20,8,18, Двадесет И Първа 8,3,1, Двадесет И Седма 32,58, Двадесет И Четвърта 1,16,2,3,5,4,10, Деветнадесета 32, Извън Регулацията 99, Неофит Рилски 1, Неуточнен Адрес Поща, Осемнадесета 18, Пета 10,24,14,32,26,30,16,6,12,2,20,5, Първа 1, Трета 17,22,11,26,20,16,21,23,14,13,19,18,9, Тридесета 10, Тринадесета 23,10,22,21,13,25,17,9, Четвърта 3, Шафле Дере 15, Шеста 13,6,4,2,1,15,33,8,9,5, От Тп Детска Градина
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 11:00 Ч./ – Разлог: 61813.645.21 М. Габавица , Александър Стамболийски 23, Баница 4,2,7,6,9,1,3,5,10,12,8, Бела Река 12,2а В,2 Б,1,64,4 Б,2 В,2 А,1 Дараци,4 1,4,1,4 4,4, Бела Река 8,13, Булаир 1,2,3, Васил Левски 14, Вихрен 4,10,7,2,5,11,7а,1,3,6,14,8,17,12,15,19, Възраждане Гробища, Генерал Ковачев 16,14,2,6,4,20,8, Голак 27, Грънчарска 7,5,17,9,13,15,21,11,19, Даме Груев 14,5,13,8 Каравана,8,7,10,11,9,16,12,15,19,3,6,2, Занаятчийска 30,38, Изток 4,3,19,4 4,Павилион,2,21,1,4 5,20,5,5 5,Магазин,Гараж,1 1,68 5,18, Изток Тп Изток,Кафе,6, Иларион Макариополски 73,57,75,51,67,61,63,59,71,64,65,69,39,65, Илийска 12, Искър 3,1,7,19,4,13,15,21,9,5,10,25,17,2,8, Каракьой 5,10,7,2,8,4,1,9,6,3, Лазар Топалов 17, Малина , Марица 2, Мехомия 14, Неуточнен Адрес , Нов Път , Предел 3, Саровица 1, Св.Св.Кирил И Методий 4,29,2,23,20,10,1,11,13,25,16,8,12,7,18,6,22,17,19,9,21,4 А, Стара Планина 1,4,1,2,5,15,99,38,10,101,7,2,17,13,11,9,37,3,33, Тодор Александров 53, Трети Март 2,1,7,9,5,4, Христо Ботев 58,56,56,72,83,75,Тп Училищен Комплекс,77,48,101,54,99,23 Б,23,23 3,4,3, Цар Иван Шишман 5, Цар Калоян 7б, Цар Самуил 20,8,28,2,26,Гараж,5,14,3,18,22,6,4,16,10,66,4,1,20, Черна Река 1,11,7,13,5,1,9,15,3, Шаркьой 1, Шипка 31, Явор 1,2
На 04.09.2019 Г. /14:00 – 16:30 Ч./ – Разлог: Бела Река 8,13, Васил Левски 14, Вихрен 4,10,7,2,5,11,7а,1,3,6,14,8,17,12,15,19, Възраждане Гробища, Генерал Ковачев 16,14,2,6,4,20,8, Голак 27, Грънчарска 7,5,17,9,13,15,21,11,19, Занаятчийска 30,38, Изток Тп Изток,Кафе,6, Илийска 12, Искър 3,1,7,19,4,13,15,21,9,5,10,25,17,2,8, Лазар Топалов 17, Малина , Марица 2, Мехомия 14, Неуточнен Адрес , Нов Път , Саровица 1, Св.Св.Кирил И Методий 4,29,2,23,20,10,1,11,13,25,16,8,12,7,18,6,22,17,19,9,21,4 А, Стара Планина 1,4,1,2,5,15,99,38,10,101,7,2,17,13,11,9,37,3,33, Трети Март 2,1,7,9,5,4, Цар Калоян 7б, Шаркьой 1, Шипка 31, Явор 1,2
На 05.09.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ – Разлог: Местност Пети Километър , Местност Предел Вила,Почивна Станция,Почивна База
Община Сандански
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Поленица: Бангеица 042023, Бангийца , Местност Целипут , Склавски Път 1 Къща За Гости Пирин А,3 Къща За Гости Пирин В,2, Целипут
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Сандански: Асен Златаров 5,1,10,8,7,1,3,6,2,1,9,4, Банска 9,3,11,7,2,9,4,5,1,2, Башлийца 14,5,Търговски Обект 1,16,11,12,18,13,9,7,10,20,10,14,5,20,11,12,16,9,Търговски Обект 1,7,18,13, Беласица 3, Бистрица 5,11,3,15,1,13,7,9,27,31,35,23,29,43,37,39,33,19,41,25,21,17, Воден 12,16,12,22,14,20,18,14,20,18,16,12,12,22,7,11,9,5, Генерал Гурко 1,7,3,8,2,10,5,6,4, Георги Скрижовски 1, Григор Пърличев 8,1,5,10,5а,6,6,8,1,5а,10,5, Княз Александър Батенберг 4,8,6,2, Коста Калимански 5,1,7,3,1,4,2,7,1,3,4,5,2,1, Крайречна 22,1,5,10,1,5,8,20,12,3,16,20,6,8,2а,22,18,8,12,3,14,14,2,22,16,4,1,10, Кръстьо Хаджииванов 9,3, Любен Каравелов 40,54,44,36,50,56,38,46,5,1,48,52,42, Македония 52,58,69,73,60,67,71,52,51, Марица 2,12,1,12,2,3,5,7,10,2,8,6,4,4,10,1,6,7,5,12,2,12,2,3,8, Мелник 10,12,16,20,14,18, Местност Нишан Таши , Местност Паркова Зона Ресторант,Обект,Клуб,5,Обект-Скокове Във Вода,1, Местност Чинар Куши , Младост 12,6,10,1,2,8,4, Пазара 4,1,3,4,2,4,4,1,2,3,2, Панайот Волов 10,8,12,7,11,9,3, Патриарх Евтимий 6,3,8,1, Пърди Магаре , Р-Н Плувен Интернат 6 Хотел-Ресторант Шатра, Р-Н Поленишки Път 17,13,24,12,11,1,15,25,14,21,16,31,10,18, Р-Н Пътя На Хидрострой 1, Рила 6,2,4,1, Св.Св.Козма И Дамян 33, Свобода 14,14,14,14,14,14,14,14, Сердика 2,6,10,7,1,3,5,4,8, Серес 4,5,3,8,1,2,6,4,3,8,1,6,5,2, Солидарност 19,7,3 Базова Станция,21,18 Стълбище,20,22,3 133,26,4,23,24,27,31,1,30,133,29,16,17,11,18,25,14,28а,7,26,28, Солунска 35, Спано Поле 1,1,10,1,11,16,12,8, Стефан Стамболов 56,35б,35,61,58,35,33,35б,35,42,35а,35,46,52,48,54,50,39,44,40,11г,2,34,21,17,35,18,12,14,33,29,31,10,15,6,24,20,11г,38,2,23,32,13,26,28,22,4,16,30,19,29,27,39,25,36,58,37,60,54,60,58,47,14,49,37,39,41, Таската Серски 15,6,13,17, Тодор Каблешков 5,3,10,1а,1,8,7,11, Трети Март 2, Упи I Кв.40 Алеа На Дипломата , Упи Xiv Кв.40 , Хан Аспарух 1,2,4,6, Христо Смирненски 4,1,17,1,1,10,8,6,14,13,12,15,13,11, Целипут , Шейново 4,6,2,10,8,1
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 12:15 Ч./ – Плоски: Ален Мак 14,8,6,5,7,4,2,18,1,3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7, Васил Левски Поща, Георги Бенковски 1, Долна Махала 10,9,6,20,11,12,7,13,5,1,8, Дружба 7, Иван Козарев 5,15,25,10,17,19,39,37,8,6,3,28,12, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2,12,10,6,14, Местност Валога Цех, Методи Христов 3,1,2, Мир 42,26,15,27,4,29,1,12,3,38,23,9,37,19,17,21,6,20,13,36,10,24,16,41,14,2,7,18,34,32,5,8, Никола Калъпчиев 31, Никола Парапунов 59, Трети Март 1, Упи Vi Кв.43 , Упи-Vi-389,390 , Хаджи Димитър 5,1,4,3,2,7, Христо Ботев 7,2,3,5,6,1, Цар Самуил 7,2,22,14,6,1,18,9,12,20,5, Явора 14,1,8,12,2,5,17,9,16,7,11,19,15,4
На 02.09.2019 Г. /12:30 – 16:15 Ч./ – Плоски: Братя Миладинови 2,5,4,3, Бузлуджа 14,4,2,3,7, Васил Левски 4,5,8,14,12,9,18,15,1,13,2,20,16,6,27,7,10,3, Вихрен 3,2,1,5,12,6,8,9,4, Георги Бенковски 9,4,10,7,20,17,18,2,11,12,14,6, Дружба 5,4,7,2,3, Иван Козарев 2, Кокиче 2,1,4, Методи Христов 5,1, Мурата 13,16,1, Никола Калъпчиев 10,41,21,3,15,25,24,35,22,1,19,17,13,20,4,26, Никола Парапунов 35,24,41,18,21,15,37,39,42,17,54,11,28,36,31,19,4,30,50,14,5,16,38,9,27,52,23а,32,46,23,25,40,45,3,29,13,33,34,26,43, Първи Май 5,12,16,2,11,9,20,3,6,1,10,7,8,18, Самуил 9, Струма 12,10,7,9,6,4,8,3,1,2, Трети Март 18,13,10,25,20,12,1,3,19,4,2,21,23,29,16,11,24,6,8,17,14, Хаджи Димитър 12,9,20,15,16,13,11,22, Христо Ботев 13,27,19,25,23,21,18,45,20,8,41,32,9,22,35,28,14,16,51,24,11,26, Шипка 7,1,10,4,12,5,6,8
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Поленица: Бански Път 5,1, Неуточнен Адрес Хотел Медите, Тодор Александров 2
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Сандански: Дезодава 11 А,11, Лозарска 7, М.Нишан Таши , Местност Нишан Таши , Местност Паркова Зона , Нишан Таши , Р-Н Поленишки Път 1,23,11, Сандански Мискет 15,11,10 Б, 1
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Поленица: 6-Ти Септември 1,3, Армейска 18,13,4,15,14,16,11,8,9,3,6,5,12,19,1, Бански Път 2, Божур 5, Бяло Море 7,10,6,8,1,2,3,4, Вихрен 4,2,6,1,3, Георги Димитров 10,9,11,14,13,15,16,9,7,1,4,2,21,22,25,33,19,20,29,47,12,27,38,37,31,34,39,24,17,36,32,18, Гоце Делчев 12, Гушевица 9,19,17,15,18,3,11, Димитър Благоев 49,40,30,36,43,31,29,35,22,42,28,21,23,26,19,27,18,53,57,48,58,34,37,20,33,24,25,61,38,45,59,46,55,44,56,32,2,4,7,11,16,1,5,21,14,9,20, Изгрев 1,13,14,12,4,5,6,7,8,9,10,16,3,14, Илия Минев 30, Кирил И Методи 7,9,1,16,12,2,5,Поща,4, Македония 1,39,50,51,10, Местност Резиденция Усилвател / Карталовец, Младост 29,8,3,12,10,1,18,20,11,23,5,9,17,27,19,4,13,2,24,14,22,25,7,21, Неуточнен Адрес , Никола Вапцаров 13,8,5,9,4,11,6,1,2, Петър Берон 11,3,9,7,4,1,5,8,2, Пирин 2,1,3,8,4,5,12,6,10, Полски Път 24,5,22,18,14,2,12,4,6,20,1,10,8, Първи Май 18,9,16,17,11,13,26,28,22,24,1,6,2,3,12,5,4,14,10,8, Рила 1,2, Св.Иван Рилски 3, Стопанска 4,7,5,1,4,3,2, Съединение 16,5,9,14,11,12,18,10,4,13,22,17,7,8,24,20, Трети Март 20,14,17,19,11,21,8,6,1,9,7,15,12,13,2,16,4,10,3,3,23,25, Х-77, Кв.8 , Шипка 4,5,3,2,1,6,8,8,10, Яне Сандански 15,7,12,10,2,6,17,1,9,3,5,17,23,21,25, 2,1,4,Хлораторна Сграда,3
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Сандански: Местност &Quot;Чинар Круши&Quot;, Извън Регулация , Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703 , Кръстьо Хаджииванов 33, Местност Нишан Таши Времянка, Местност Паркова Зона Фсмп,Станция,Интернат, Местност Чинар Куши Жилище,Упи 000570,А2, Полковник Дрангов 20, Р-Н Главен Път Е-79 Път Жп. Гара,Хотел, Р-Н Пътя На Хидрострой 1 Ресторант Чевермето,4,2,10,3 Б,3 А,3,22,6,34,36,27,27 Б1,27 Б3,27 Б2,27 М.Чинар Куши,27 А2,27,27 Б4,27 А1,27 Б5, Сандански Мискет 8,10, Стефан Стамболов 64
На 05.09.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ – Сандански: Даме Груев 9,11, Деспод Слав 5, Индже Войвода 2,7,5,3,4,8,6, Одрин 20,27,26,29,12,14,28,18,11,23,13,31,15,9,33,16,25,17,22,24, Пазара 2, Пелистер 6,4,2,1, Пирин 84,74,88,76,117,115,111,103,109,121,113,92,94,78,125,119,107,82,90,105,86,80,123, Свети Врач 17,22,15,20,11,13,24,26, Свобода 14, Цар Самуил 24,22,17, Шар Планина 3,1,6,2,8
На 05.09.2019 Г. /11:00 – 13:00 Ч./ – Сандански: Местност Мацкова Градина Кланица, Р-Н Главен Път Е-79 Пътна Помощ,Сграда, Стефан Стамболов 81
На 05.09.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ – Левуново: Viii+437, Кв. 40 , Главен Път Е-79 Автобаза, Девети Май 28,8,41,25,10,6,14,33,27,19,30,31,12,16,35,7,23,39,13,17,5,15,9,29,4,24,37,21, Иван Козарев 27,19,29,10,24,26,25,34,22,5,9,18,16,11,17,13,20,4,1,31,15,21,3,7,23,32,33, Илинден 6,3,8,5,4,2, Кирил И Методий 7,1,5,4,2,3,9, Кочо Лютата 4,1 Поща,6,10,3,13,14,7,12,2,16,18,9,11,1, Лавеле 20,24,18,22,4,26,16,5,6,3,9,7,2,1, Никола Вапцаров 8,13,20,1,18,5,9,3,11, Орловец 7, Победа 8,4,2,3, Стефан Караджа 12,2,5,4,37,6,1, Струма 13,16,8,1,6,15,14,10,18,7,12,4, Чавдарци 6,21,28,15,12,14,4,22,36,18,26,30,32,20,16,10,19,34,17, Черно Море 3,13,10,5,2, Шейново 4,5,6,12,7,1, Шипка 1,2,5,6,4,10, 2
Община Сатовча
На 05.09.2019 Г. /09:00 – 14:30 Ч./ – Слащен: Вергил Ваклинов 31, Георги Бенковски 26,14,17,33,28,38,12,3,23,20,29,40,24,22, Георги С. Раковски 22, Гоце Делчев 39,17,16,13,3,14,19,41,12,10,15,23,21,2,5,4,1,29,31,27,20,22,7,11,25,28,9, Демокрация 56,106,45,47, Димчо Дебелянов 5,24,3,19,4,16,25,6,10,15,8,13,18,7,11,2,1,17, Еделвайс 20,28,18,17,14,15,21,4,3,16,6,23, Ивайло 7,15,11,3,4,12,8,5,13,1,2,10,16, М.Развана , Местност Папалев Дол Цех,Стан, Неуточнен Адрес Тп1,Помпа За Питейна Вода, Освобождение 12,8,1,10, Пейо Яворов 6,4,2, Родина 16,6,15,20,31,8,18,10,2,9,3,14,84,11, Родопи 3,5,2,7,6,4,1, Свобода 8,6,10,11,2,5,3,12, Христо Ботев 1,8,3,20,15,6,2,14,17,18,22,13,12,11, Цар Симеон 27,17,29,28,15,21,19, Шипка 5,4,1,2,3
Община Симитли
На 03.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Крупник: 000024 Местност Реката , Xv,Кв.45 , Александър Стамболийски 13,9,7,8,11,Жилище,23,1,5,4,29,13,25,27,17,6, Арсо Пандурски 2,4, Беглико Пресевна, Божиница / Гроздовец , Васил Коларов 14,1,Жилище,2,8,32,9,10,17,13,20,16,34,12,Жилище,28,30,15,4а,5,26,4,3,46,22,9 Магазин,48,40,38,20,19,23,37,46,44,25,52,33,47,Жилище,43,21,51,62,50,27,41,58,55,60, Васил Левски Жилище,Поща,35,34,37,32,39,43,41,38,36,29,33,20,18,11,13,30,22,19,12,8,25,7,5,27,21,1,9,14,17,3,24,29,15,28, Влахина 3,2,4, Георги Димитров 2,3,1,15,5,8,6,4,Жилище,10,9,22,34,38,32,13,18,20,40,14,11,12,42,16,24,1, Георги Трайков 1,6,Жилище,2,28,18,3,8,24,27,12, Гладстон 5,2,9,10а,10,16,8,11,4,6,17,13,Жилище,19,7, Гоце Делчев 7,17,5,Мелница,13,3,15,1,4,6,12,9,2,20,39,25,23,26,19,24,31,44,14,27,18,22,35,12 Жилище, Граф Игнатиев 12,4,10,14,5,1,2,3,1, Даме Груев 4,5,7,9,4,2,1,3, Дан Колов 2,1,4,10, Димитър Ацев 16,33,79,14,Жилище,12,4,8,25,29,23,21,1,5,17,7,9,2,8, Димитър Благоев 3,23,8,13,35,37,2,12,10,18,20,1,29,,,21,31,11,38,7,26,Жилище,16,6,30,34,9,25,32,31,Жилище,55,48,52,43,28,Магазин,56, Димитър Талев 4, Ернст Телман 3,4, Иван Вазов 6,5,10,1,3,14,8,16,9,12,4,40,25,48,42,31,44,27,34,35,34б,24,11,19,22,Жилище,21,28,18,26,13,15, Иван Козарев 2,1,11,Жилище,6,7,12,9,2,4,5,10,13, Карл Маркс 1,10,4,9,13,11,6, Кирил И Методий 23,12,31,17,8,23,17,9,4,7,15,21,27,25,17 Магазин,3,6,11,1, Кокиче 11,4,10,24,22,18,8,15,9,5,16,3,13,20,Жилище,28,7,14, Кресненско Въстание 18,21,33,27,Жилище,12,16,19,2,29,55,41,49,51,45,47,20,57,35,21,37,53,Жилище,9,Жилище,7,3,19,15,10,8,13,2,17,11,5, Крупник Сграда,Скз Крупник,Склад,Склад,Магазин,Бар,Бутик,Механа,Бар,Бар,Склад,Ясла, Лев Писарев 28,10,2,17,11,20,25.,8,23,16,9,6,18,Жилище,4,3,5,13, Ленин 24,6,11,7,5,16а,3,18,14 Жилищна Пристройка,24,4,12,26,2,Жилище,1,10,20,19,32,Сеизмична Станция,26,9,15,2,11, М.Извор/Гроздовец , Малчика 2,11,13,,,9,12,4,Жилище,10, Местност Виро , Местност Въчева Жилище,3,11,8,5,10,4,7,Работилница, Местност Извор/Калуцик , Местност Стопански Двор , Местност Текелев Шумак , Никола Парапунов 1,18,3,6,5,10,9,11,12,4,7,8,14,16,2,23,20,Жилище,24,15,19,21,22,17, Пайсий Хилендарски 42 Жилище,28,20,6,32,4,14,8,38,5,24,22,36,28,30,3,12,Жилище,26,42 Жилище,42 Жилище,42 Жилище,35,52,Жилище,50,48,54,29,39,44,17,40,42 Жилище,41,25,33, Пейо Яворов 18,27,Жилище,42,40,33,34,37,36,38,52,57,59,30,2,55,4,6,24,Жилище,15,16,19,12,14,3,11,17,2,5,18,13,28,20,7,26,1,22, Пирин Жилище,13,9,8,6,3,1,14,18, Промишлена Зона Цех, Средорек 4,7,1,5,8,9,2,6, Стефан Караджа 2,5,4, Стефка Филипова 5,Жилище,4,14,2,9,11,10,1,17,6,8, Текелев Шумак , Трайчо Костов 12,4,16,8,10,7,2,Жилище,9,3,36,18, Упи Viii-918,921,922, Кв.5 , Упи X-544,Кв.45 , Хан Аспарух 2,4,6,11,23,11,29,27,24,38,30,15,4,9,16,20,1,12,19,Жилище,7,3,25,14,17,34,21, Христо Ботев 1, Яне Сандански 10,11,1,3,18,7,12,5,14,16,8,4,24,Жилище,15,17,40,28,13,42,2,25,44,36,48,19,46,23, Магазин,Казан,5,Кметство,Магазин,4,3,Магазин,Магазин,2,1
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Чакърска
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Крупник: 000024 Местност Реката , Беглико Пресевна, Местност Виро
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Полена: Вела Пеева 11,26,21,24,30,22,28,15,32,13,17,19,36,34,38, Георги Димитров 57,49,66,61,62,65,63,64,68, Зеленка 2,1, Махала Ширината Махала Ширината, Местност Долна Сушица, Местност Епрец, Местност Училището , Потока , Руен 7,3,5,1,13, Упи-Хі-58 Кв.11 , Христо Ботев 17,7,15,1,11,13,9,3,5, Ширините , 2
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Ракитна: 004077 , 010040 , Махала Лулейска , Жилище
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Симитли: Симитли Магазин, Симитли
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Черниче: 9-Ти Септември 1,11,7,4,8,5,9, Бреза 1,4,3,2, Васил Левски 44,36,37,38,32, Вихрен 5,3, Георги Димитров 10,53,60,63,56,29,43,44,51,41,50,49,58,48,54,46,55,45,61,57,52,40, Гоце Делчев 4,2,8, Илинден 3,2, Ленин 13, М.Сухата Река Кафе,2,Дет.Градина,Бензиностанция,Магазин, Неуточнен Адрес Помпа, Рила 16,28,15,12,30, Струма 3, Христо Ботев 29,42,36,37,32,34,41,42а,40,35,31, Христо Смирненски 2,5,4,6,10,1,9,7,3,11, Шипка 2
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Симитли: Свобода 2, Симитли Магазин
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Симитли: Xii-1437 , Xxxvii , Коматиница 21, Равен 4, Упи Ii-1437,Кв.19 , Упи Ii-1437,Кв.20 , Упи Xviii-437 , Упи-Xlii-1437,Kb.14
На 03.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Полена: Вела Пеева 11,26,21,24,30,22,28,15,32,13,17,19,36,34,38,20,18,7,5,9, Георги Димитров 57,49,66,61,62,65,63,64,68,49,29,45,30,28,34,46,15,18,27,40,11,20,31,24,41,33,19,38,23,47,48,58,50,26,60,56,25,43,32,21,13,37,54,44,39,35,22,17,2,4,16,6,1,9,5,8,12,10,14, Димитър Благоев 15,25,13,21,26,12,23,32,2,31,17,29,8,35,33,10,19,4,5,22,6,18,20,11,7,9,30,28,3,16,43,41,39,37,32, Зеленка 2,1, Кокиче 13 Къща, Ленин 2,23,29,16,9,28,6,17,21,37,18,1,27,22,10,4,15,33,25,31,12,20,8,3,5,13,14,26,19,11, Махала Ширината Махала Ширината,1, Местност Долна Сушица , Местност Епрец , Местност Мездрата-2 , Местност Училището , Победа 1,6,5,3,2,4, Потока , Роза 2,4,6, Руен 7,3,5,1,13, Упи-V-18,Кв.18 , Упи-Хі-58 Кв.11 , Христо Ботев 17,7,15,1,11,13,9,3,5,7,9, Чайка 8,14,2,4,10,6,12,7,5,3,1, Ширините , 2,1,3
На 03.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Сушица, Общ. Симитли: Къща
На 03.09.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Черниче: 9-Ти Септември 1,11,7,4,8,5,9, Бреза 1,4,3,2, Васил Левски 44,36,37,38,32,32,21,38,20,25,28,33,23,26,27,13,16,2,11,4,14,9,6,5,12,10,7,15,3,1,23,18, Вихрен 5,3, Георги Димитров 10,53,60,63,56,29,43,44,51,41,50,49,58,48,54,46,55,45,61,57,52,40,3,12,28,30,20,16,9,Жилище,31,29,41,37,24,27,23,26,21,52,48,10,19,32,25,46,50,14,8,1,20,4,13,15,9,2,12,5,52, Гоце Делчев 4,2,8, Илинден 3,2, Кирил И Методи 6,4,12,1,2,8,14,7,16,5,9,12, Ленин 13,2,13,4,7,14,9,5,1,8, М.Сухата Река Кафе,2,Дет.Градина,Бензиностанция,Магазин,Бар,Магазин,Поща,Ресторант,Зъбол.Кабинет,Фурна,Клуб,Цех,Хлебарница,Кметство,Книжарница,Работилница,Магазин,1,Бар, Неуточнен Адрес Помпа, Никола Вапцаров 1,11,2,3,7,5,8,9,4, Пи 156 Кв.6 , Пирин 7,11,9,3,1,13,15,17, Р-Н Под Гарата 1,5, Рила 16,28,15,12,30,13,16,22,26,10,12,24,4,18,2,3,9,1,6,14,5,11,20,7,6,7, Роза 15, Свобода 1,8,7,6,2,3,4, Струма 3,3,8,7,4,6,10,2, Христо Ботев 29,42,36,37,32,34,41,42а,40,35,31,25,26,21,30,28,15,19,18,7,3,5,12,16,1,10,4,8,6,14,9,20,11, Христо Смирненски 2,5,4,6,10,1,9,7,3,11, Шипка 2, Яне Сандански 2,5,11,3,4,14,12,9,15,13,7,1
На 03.09.2019 Г. /10:00 – 16:30 Ч./ – Крупник: Васил Коларов 48,40,38,20,19,23,37,46,44,25,52,33,47,Жилище,43,21,51,62,50,27,41,58,55,60, Васил Левски 35,34,37,32,39,43,41,38,36,29,33, Гладстон 5,2,9,10а,10,16,8,11,4,6,17,13,Жилище,19,7, Гоце Делчев 20,39,25,23,26,19,24,31,44,14,27,18,22,35,12 Жилище, Димитър Благоев Жилище,55,48,52,43,28,Магазин,56, Кокиче 11,4,10,24,22,18,8,15,9,5,16,3,13,20,Жилище,28,7,14, Кресненско Въстание Жилище, Крупник Бар, Ленин 11, Местност Извор/Калуцик , Местност Текелев Шумак , Пайсий Хилендарски 35,52,Жилище,50,48,54,29,39,44,17,40,42 Жилище,41,25,33, Текелев Шумак , Хан Аспарух 23,11,29,27,24,38,30,15,4,9,16,20,1,12,19,Жилище,7,3,25,14,17,34,21, Яне Сандански Жилище,15,17,40,28,13,42,2,25,44,36,48,19,46,23, Магазин,2
Община Струмяни
На 03.09.2019 Г. /09:00 – 12:15 Ч./ – Илинденци: Васил Левски 27,28, Двадесет И Девета 7, Двадесет И Четвърта 7,4, Единадесета 5, Костур Махала 1, Свети Мина 15, Трета 32, Тридесет И Осма 2,5,1,6, Тридесет И Първа 7, Тридесет И Седма 1,9,5, Тридесет И Четвърта 2,17,12,28,1,13,19,30,14,15,8,23,20,25,27,11,6,26,29,10,3, Тридесет И Шеста 6,8,10,9,1,12,18,5, Тринадесета 16, Четиридесет И Втора 25, Четиридесет И Девета 3,5,6,8,10,1,12, Четиридесет И Седма 4, Четиринадесета 2,3, Шестнадесета 1
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Вракуповица
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Гореме
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Горна Рибница
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Добри Лаки: Пи 011050
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Каменица, Общ. Струмяни
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Клепало
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Колибите
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Кърпелево
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Раздол
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Седелец: Валого Стопанска Сграда – Обор
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ – Цапарево: Vi-69, Кв.69 , Махала Глинджурци , Махала Дръно Бърдо , Махала Седелски Рид , Махала Чуките , Упи Хх, Кв.12 Бивш Стопански Двор , 1,Къща
На 03.09.2019 Г. /12:30 – 16:15 Ч./ – Илинденци: Алеко Константинов 4,2,13,6,10,5,8,1,9,3, Втора 25, Двадесет И Осма 1, Дванадесета 1, Девета 16,2,7,8,10,3,6,5,20,13, Деветнадесета 7,2,10,9,4, Десета 3,8,6, Единадесета 2,1,3,5, Илинден 2, Пета 7,2,5,4, Първа 4,29,17,19,27,25,23, Седма 7,2,9, Трета 61,43,8,59,48,65,18,46,42,51,40,39,45,66,56,49,55,53,67,41,44, Тридесет И Шеста 2, Тринадесета 11,3,18,16,12,14,10,8,4,1,2, Четвърта 16,14,24,17,2,18,21, Четиридесет И Девета 1, Четиридесета 1,14, Четиринадесета 2,3, Шеста 2, Шестнадесета 4, 2
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Илинденци: Двадесет И Втора 3,2,4,5, Двадесет И Девета 4,13,17,19,11,14,7,12,8,15,3,18,16, Двадесет И Осма 7,1,3,2,5, Двадесет И Пета 19,4,8,14,12,16,6, Двадесет И Първа 18, Двадесет И Седма 1,3, Двадесет И Трета 13,5,7,9,3,10,2, Двадесет И Четвърта 9,4,2,3,7,6,5, Двадесет И Шеста 1, Двадесета 15,9,7,17, Деветнадесета 1, Неуточнен Адрес Поща, Св. Трифон 10, Трета 21,9,26,10,15,11,13,16,6,18,17,12,14,7, Тридесет И Втора 9,12,4,1,10,7,6,8, Тридесет И Пета 9,6,15,11,20,13,5.,3,5,22, Тридесет И Първа 8,4,2,6,7,3,1,5, Тридесет И Трета 61,6,4,5,2, Тридесет И Четвърта 30,20, Тридесет И Шеста 3,4,2,1, Тридесета 6, Черноризец Храбър 6 Жилище, Четиридесет И Четвърта 42, Четиридесета 1, Съвет,3,Упи І-248, Кв.26
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Влахи: Вилна Зона Върбите , Върбите Вилна Сграда,Кв.7,Застройка 9,17, Горните Ливади , Грънчарска Скала , Местност Върбите , Синаница , Средни Ливади Вила, Упи Іі, Кв.4 – В.З. Въбите
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Долна Градешница: Неуточнен Адрес
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Плоски: Ален Мак 14,8,6,5,7,4,2,18,1,3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7,2,5,4,3, Бузлуджа 14,4,2,3,7,7, Васил Левски Поща,4,5,8,14,12,9,18,15,1,13,2,20,16,6,27,7,10,3, Вихрен 3,2,1,5,12,6,8,9,4,11, Георги Бенковски 1,9,4,10,7,20,17,18,2,11,12,14,6, Долна Махала 10,9,6,20,11,12,7,13,5,1,8,13, Дружба 7,5,4,7,2,3, Еделвайс 4,23,1,17,11,6,14,21,25,12,26,8,24,9, Елово 7,2,8,10,14,15,11,12,57,18,5,17,9, Иван Козарев 5,15,25,10,17,19,39,37,8,6,3,28,12,2, Кокиче 2,1,4, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2,12,10,6,14, Местност Валога Цех, Местност Поручик Минков Каравана,Работилница,Бензиностанция,Борса, Методи Христов 3,1,2,5,1, Мир 42,26,15,27,4,29,1,12,3,38,23,9,37,19,17,21,6,20,13,36,10,24,16,41,14,2,7,18,34,32,5,8, Мурата 13,16,1, Никола Калъпчиев 31,10,41,21,3,15,25,24,35,22,1,19,17,13,20,4,26, Никола Парапунов 59,60,64,68,62,59,55,56,54,70,53,66,35,24,41,18,21,15,37,39,42,17,54,11,28,36,31,19,4,30,50,14,5,16,38,9,27,52,23а,32,46,23,25,40,45,3,29,13,33,34,26,43, Първи Май 5,12,16,2,11,9,20,3,6,1,10,7,8,18, Самуил 9, Струма 12,10,7,9,6,4,8,3,1,2, Трети Март 1,18,13,10,25,20,12,1,3,19,4,2,21,23,29,16,11,24,6,8,17,14, Упи Vi Кв.43 , Упи-Vi-389,390 , Хаджи Димитър 5,1,4,3,2,7,12,9,20,15,16,13,11,22, Христо Ботев 7,2,3,5,6,1,4,55,13,27,19,25,23,21,18,45,20,8,41,32,9,22,35,28,14,16,51,24,11,26, Цар Самуил 7,2,22,14,6,1,18,9,12,20,5, Шипка 7,1,10,4,12,5,6,8,12, Явора 14,1,8,12,2,5,17,9,16,7,11,19,15,4, Улично Осветеление
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Сандански: Асен Хадживасилев 9, Любен Каравелов 1, Местност Калинките Жилище, Местност Ушите Мтп
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Струмяни: Главен Път Е79 Цех За Обработка На Мрамор,Цех За Обработка На Мрамор, Струма
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 16:00 Ч./ – Плоски: Ален Мак 14,8,6,5,7,4,2,18,1,3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7,2,5,4,3, Бузлуджа 14,4,2,3,7,7, Васил Левски Поща,4,5,8,14,12,9,18,15,1,13,2,20,16,6,27,7,10,3, Вихрен 3,2,1,5,12,6,8,9,4,11, Георги Бенковски 1,9,4,10,7,20,17,18,2,11,12,14,6, Долна Махала 10,9,6,20,11,12,7,13,5,1,8,13, Дружба 7,5,4,7,2,3, Еделвайс 4,23,1,17,11,6,14,21,25,12,26,8,24,9, Елово 7,2,8,10,14,15,11,12,57,18,5,17,9, Иван Козарев 5,15,25,10,17,19,39,37,8,6,3,28,12,2, Кокиче 2,1,4, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2,12,10,6,14, Местност Валога Цех, Методи Христов 3,1,2,5,1, Мир 42,26,15,27,4,29,1,12,3,38,23,9,37,19,17,21,6,20,13,36,10,24,16,41,14,2,7,18,34,32,5,8, Мурата 13,16,1, Никола Калъпчиев 31,10,41,21,3,15,25,24,35,22,1,19,17,13,20,4,26, Никола Парапунов 59,60,64,68,62,59,55,56,54,70,53,66,35,24,41,18,21,15,37,39,42,17,54,11,28,36,31,19,4,30,50,14,5,16,38,9,27,52,23а,32,46,23,25,40,45,3,29,13,33,34,26,43, Първи Май 5,12,16,2,11,9,20,3,6,1,10,7,8,18, Самуил 9, Струма 12,10,7,9,6,4,8,3,1,2, Трети Март 1,18,13,10,25,20,12,1,3,19,4,2,21,23,29,16,11,24,6,8,17,14, Упи Vi Кв.43 , Упи-Vi-389,390 , Хаджи Димитър 5,1,4,3,2,7,12,9,20,15,16,13,11,22, Христо Ботев 7,2,3,5,6,1,4,55,13,27,19,25,23,21,18,45,20,8,41,32,9,22,35,28,14,16,51,24,11,26, Цар Самуил 7,2,22,14,6,1,18,9,12,20,5, Шипка 7,1,10,4,12,5,6,8,12, Явора 14,1,8,12,2,5,17,9,16,7,11,19,15,4, Улично Осветеление
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 16:00 Ч./ – Сандански: Местност Калинките Жилище
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 16:00 Ч.; 09:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Илинденци: Боровец , Извън Регул./Р.Шашка/ Жилище, Местност Боровец Вила, Местност Врабча Вила, Местност Врабче Вила, Синаница Вила, Тридесет И Втора 10, Тридесет И Шеста 2
На 05.09.2019 Г. /09:15 – 16:00 Ч.; 09:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Кресна: Върбите , Неуточнен Адрес Тп Синаница 1, Синаница

Община Хаджидимово
На 02.09.2019 Г. /09:15 – 13:00 Ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: Анещи Узунов 16,13,22,23,10,7,5,18,12,21,8,2,19,14,20,3,6,17,11,1,9,4, Балтачица 3, Бузлуджа 3,5,10,6,4,8,2,7, Васил Левски 22,13,11,4,14,20,8,26,7,16,6,12,10,15,17,1, Даме Груев 1,11, Димо Хаджидимов 1, Дунав 7,6,11,17,4,15,14,3,8,9,15,10,12,19,5,10,2,13,20,1, Елин Пелин 25,3,9,13,Тп-4, Кокиче 4, Местност Вельов Рид Помпена Станция, Неуточнен Адрес , Стопански Двор Времянка,Офис,Шивашки Цех, Тъпане
На 02.09.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ – Лъки, Общ. Хаджидимово
На 03.09.2019 Г. /09:00 – 15:30 Ч./ – Теплен
На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Тешово: Упи-Iv+106 , Тп2
На 05.09.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: Анещи Узунов 10,34, Асен Джикаров 10,11, Балтачица 52,14,33,25,51,19,37,16,43,41,45,35,17,21,12,10,49,31,23,27,15,39,28, Васил Левски 11, Вела Пеева 11,5,3,7,9,8,4,6,14,2,1,12, Драма 25,21,23,31,27, Елин Пелин 76,56,65,69,64,70,5,45,77,91,52,68,58,66,82,62,79,78,13,80,83,81,Тп-2,59, Илезица 1, Кавала 22, Кирил И Методий 1,4,5,7, Кокиче 2,7,18,6,8,1,10,16,24,5,26,32,28,12,22,4,14,13, Крали Марко 1,6,4,2,3, Места 12,1,2,6,4,10,3,8,14, Неврокоп 34,4,16,20,23,10,18,33,19,5,7,17,28,6,11,2,13,12,24,27,1,26, Октомври 15,10, Орфей 7,1,2,16,6,10,8,3,13,5,9, П.Р.Славейков 6,8,5,4,7,3,2, Пи -778 , Разпът , Родопа 8,9,10,3, Свилен Русев 18,12, Селище 4, Славянка 13, Тридесет И Пета 15,17,2,4,3,1,11,6,5, Тридесет И Шеста 6, Христо Ботев 16, Чавдар Войвода 12
Община Якоруда
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч.; 08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Бабяк: Заведение
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Краище, Общ. Белица: Десета 7
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Кузьово
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Орцево
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Палатик
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Белица, Общ. Белица: Тп Чирек
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Гълъбово, Общ. Белица
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Лютово
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Юруково
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Якоруда: Васил Левски 2, Кирил И Методи 59,80, Лазарец 80, Цар Борис Iii/Георги Димитр 124
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч.; 08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Черешово, Общ. Белица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Свързани новини

Мерки за превенция: Камери ще следят за горски пожари в Рила и Пирин

az

/Видео/ Политик от друга порода! Кметът на Солун: Два мандата като кмет са напълно достатъчни. Да си кмет не е професия, това е възможност да служиш на града!

az

Мъж отряза орехово дърво, задържаха го

az

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.


Fatal error: Uncaught Error: Class 'Redis' not found in /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Redis.php:340 Stack trace: #0 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Redis.php(82): W3TC\Cache_Redis->_get_accessor('w3tc_889312381_...') #1 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Base.php(96): W3TC\Cache_Redis->get_with_old('b27b4/default.i...', '') #2 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/lib/Minify/Minify/Cache/W3TCDerived.php(106): W3TC\Cache_Base->get('b27b4/default.i...') #3 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_MinifiedFileRequestHandler.php(966): Minify_Cache_W3TCDerived->fetch('b27b4/default.i...') #4 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_MinifiedFileRequestHandler.php(471): W3TC\Minify_MinifiedFileRequestHandler->_cache_get('b27b4/default.i...') #5 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-c in /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Redis.php on line 340