Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Благоевградска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 15-19.07.2019 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ , ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ , ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Община Банско
На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Банско: местност Малка Ливада 2
На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Добринище: Адам Трънка 17, 25, 2, 16, 12, 23, 9, 30, 22, 20, 42, 13, 6, 7, 19, 5, 10, 11, 99, 4, 1, 15, 21, Александър Стамболийски 3, 2, 1, 9, Васил Коларов 8, 3, 1, 7, 14, 4, 99, 5, 6, Васил Левски 5, 2, 3, 1, Вела Пеева 4, 5, 2, 7, 1, 3, Георги Димитров 22, 31, 3, 30, 17, 7, 11, 5, 33, 19, 6, 4, 20, 28, 13, 9, 14, 12, 27, 26, 32, 23, 10, 29, 21, 34, Георги Темелков 9, 8, 5, 12, 1, 4, 17, 15, 13, 11, 3, Георги.С.Раковски 1, Иван Вазов 9, Иван Козарев 15, 7, 10, 11, 4, 1, 13, 5, 12, 99, 3, 14, 8, 6, Москва 9, 5, 3, 2, 1, 7, Незнаен Воин 99, Неуточнен Адрес Поща, Никола Вапцаров 3, 10, 5, 2, 8, 6, Освобождение 8, 6, 1, 10, 5, 3, 2, 18, 7, 12, 4, Охрид 2, Търговска 6, 5, Читалище, Пл. Независимост №1, ТП Читалище, Тото Пункт
Община Благоевград
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски 1а, 1, 1, Алея на Здравето, Антим I 25, Аргир Манасиев 44, 48, 26, 22, 30, 52, 60, 50, 36, 32, 24, 28, 34, 46, 38, 42, 40, 50, Аргир Манасиев 15, 9, 11, 13, Борис Сарафов 5, 3, 19, 7, 12, 25, 10, 11, 9, 35, 13, 23, 20, 33, 29, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 8, 22, 27, 24, 31, 26, 14, 6, Васил Левски 45, Гоце Делчев 2, Даме Груев Гараж, Магазин, 36, 36, 34, 34, Данаил Крапчев 16, 28, 3, 5, 14, 12, Данаил Крапчев 14, 10, 4, Димитър Йосифов 17, 15, 20, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 5, 3, 2а, 14, 10, 16, Димитър Йосифов 2, Дружба 1, 8, 10, 4, 6, Дъбравска 23, Захари Стоянов 5, 7, 3, 9, 11, Иларион Макариополски 5, Илинден 1, 2а, Ичко Бойчев 16а, 2, К. и Никола Хайдукови 25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68, К. и Никола Хайдукови 15, Комплекс Вароша Зала, къща Живопис, Жилище, Ателие, къща Пластика, къща Ботика, Ресторант, къща Клуб, Жилища, Лек.Кабинет, Коста Босилков 16, 16, Костур 5, 8, 7, 10, 3, 9, 1, 6, 2, 4, Македония 1, Марулевска 4, местност Бачиново Каравана, Складов Терен, Мите Марков 1, 1, 5, 4, 3, 2, 6, Никола Вапцаров 2, 13, 4, Петър Стоянов 3, 4, Прилеп 2, 2-А, 2, Рила 1, Родолюбие 4, Сава Михайлов 1, 9, 2, 5, 3, 4, 10, 8, 7, 11, 6, Сандо и Петър Китанови 3, 1, 8, 2, Св. Иван Рилски 26, 24, 22, 18, 20, 28, 14, 16, Сергей Румянцев 2, Сергей Румянцев 2, Славянска 8, Сотир Атанасов 1, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Страцин 1, 4, 2, Тракия 1, Христо Силянов 9, 11, 12, 13, Христо Силянов 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2, Христо Чернопеев 27, 29, Христо Чернопеев 2, 6, 23, 9, 27, 17, 12, 3, 21, 13, 10, 7, 5, 29, 4, 31, 1, Училище, 15, 19, 16, 8, 14, 11, 25, Цар Иван Асен 3, 2, 3
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Евтим Драганов 4, 5, 3, 6, 7, 9, 2, 1, Климент Охридски 16, 14, 10, 47, 23, 39, 37, 26, 15, 25, 31, 43, 35, 28, 19, 32, 45, 33, 27, 24, 17, 30, 21, 49, 22, 41, 13, 29, 18, 12, Кузман Шапкарев 1, 8, 2, 4, 3, 6, 10, Люляк 18, 19, Малешево 10, 4, 5, 8, 1, 13, 12, 2, 14, 6, 16, 3, 15, 17, 11, Места 9, 3, 5, 2, 7, 11, 13, 4, 14, 6, 15, 1, 12, Ул Скаптопара
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища, УПИ I-110, Кв.5, Жилище, къща
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Синаница / Реката, Тугулска, Жилище, къща
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Землището на С.Дъбрава, Зимниците, Имот 000143, Кромидището, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Клено, Стамовица, Юрто, Яновски Рид, Стоп.Постр.До 35 Кв.М, Жилище
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 2
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: 33.432, X-333, XI-333, Айдарово, Кучкудерска Нива, местност Айдарово, местност Пейчинска Чука, местност Саковска Нива, местност Чуката, ПИ №352, Кв.21, УПИ IV 87, УПИ Ix-317, Кв.25, УПИ Хх-320, Кв.22, УПИ -XVI-312, Кв.19, УПИ -Хі218 Кв.21, УПИ /Парцел 6, Кв.30, Чуката, ул.Братя Гошеви №7, 2, Жилище
На 15.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 5, Васил Левски 14, Васил Левски 53, 38, 51, 38 Админинстр. Сгр, 32, Дружба 1, 1, 10, Еленово 169, Илинден 14, 13, Крушево 5 Рила, 5, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, местност Международно Шосе Магазин, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция, Св.Св. Кирил и Методий 21, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66, УПИ Xx616.112, Кв.204, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5
На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Алея на Здравето, Антим I 25, Антон Чехов 1, Антон Чехов 1, Аргир Манасиев 44, 48, 26, 22, 30, 52, 60, 50, 36, 32, 24, 28, 34, 46, 38, 42, 40, 50, Аргир Манасиев 15, 9, 11, 13, Бадемите 4, Бистрица 1, Борис Сарафов 5, 3, 19, 7, 12, 25, 10, 11, 9, 35, 13, 23, 20, 33, 29, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 8, 22, 27, 24, 31, 26, 14, 6, Борис Сарафов 38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 47, 39, 34, Борис Сарафов 28, Братя Иванови 8, 7, 9, Братя Миладинови 5, 5а, Братя Миладинови 3, 1, Братя Миладинови, Ванюша Валчук 7, 1, 5, 3, 10, Васил Левски 3, 3, Владо Черноземски 12, 14, 12, Владо Черноземски 6, 8, 10, Билборд, Владо Черноземски Училище, Генерал Тодоров 1, Гоце Делчев 2, Д-Р Христо Татарчев 33 А, Даме Груев 20, Данаил Крапчев 16, 28, 3, 5, 14, 12, Данаил Крапчев 14, 10, 4, Джеймс Баучер 6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 5, 12, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9, Димитър Йосифов 17, 15, 20, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 5, 3, 2а, 14, 10, 16, Димитър Йосифов 2, Дъбравска 23, Дъбравска 31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33, Дъбравска 13, 16, 8, 6, 12в, 11-Б, 10, 12б, 11в, 9, 12, 14, 11, Захари Стоянов 5, 7, 3, 9, 11, Иван Михайлов 3, 2, Изгрев 2, Иларион Макариополски 5, К. и Никола Хайдукови 25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68, К. и Никола Хайдукови 15, К. и Никола Хайдукови 75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2, К. и Никола Хайдукови 49, 45, 29, 37, 51, 35, 39, 53, 47, 27, Костур 5, 8, 7, 10, 3, 9, 1, 6, 2, 4, Крали Марко 2, Крушево 9, 7, 24, 28, 22, 26, 11, 13, 5а, 20, 24а, 17, 15, Крушево 18, 16, 16, Мара Бунева 1, 2, 10, 5, 8, 3, 4, 6, 12, 7, 14, Мара Бунева 9, 11, Мелник 20, 29, 2, 24, 26, 26а, 22, 28, 12, 6, 27, 16, 8, 25, 10, 4, 18, 14, Менча Кърничева 13, 26, 17, 22, 20, 15, 11, 19, 26б, 24, Менча Кърничева 14, 2, 10, 12, 16, 4, 18, 6, 8, местност Бачиново Каравана, Складов Терен, Никола Вапцаров 29, Петър Стоянов 3, 4, ПИ №04279.607.24, Полковник Димов 3, 21, 4, Преспа 13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4, Родолюбие 4, Родолюбие 5, 2, Сава Михайлов 1, 9, 2, 5, 3, 4, 10, 8, 7, 11, 6, Св. Иван Рилски 26, 24, 22, 18, 20, 28, 14, 16, Св.Св. Кирил и Методий 7, 11, 1, 5, 3, 6, 7а, 9, 4, 5, Св.Св. Кирил и Методий 11, 9, Св.Св. Кирил и Методий 2, 2, 2, 6, Св.Св. Кирил и Методий 3, 13, Сергей Румянцев 2, Скаптопара 11, 5, 3а, 2, 1, 3, Славянска 8, Сотир Атанасов 1, Сотир Атанасов 12, 8, Сотир Атанасов 10, 12, 3, 7, 4, 2, 6, 9, 8, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Тодор Александров 56, 58, Тодор Александров 47, 49, 56, 49, Трети Март 17, Христо Силянов 9, 11, 12, 13, Христо Силянов 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2, Христо Ценин 4, 2, 2, Христо Чернопеев 27, 29, Христо Чернопеев 2, 6, 23, 9, 27, 17, 12, 3, 21, 13, 10, 7, 5, 29, 4, 31, 1, Училище, 15, 19, 16, 8, 14, 11, 25, Христо Чернопеев 24, 37, 22, 47, 35, 28, 39, 18, 33, 41, 43, 45, 26, 20
На 16.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 5, Васил Левски 53, 38, 51, 38 Админинстр. Сгр, 32, Васил Левски 14, Дружба 1, 1, 10, Еленово 169, Илинден 14, 13, Крушево 5 Рила, 5, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, местност Международно Шосе Магазин, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция, Св.Св. Кирил и Методий 21, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66, УПИ Xx616.112, Кв.204, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5
На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 1, Борис Сарафов 4, 2а, 2, Братя Иванови 8, 7, 9, Братя Миладинови 5, 5а, Братя Миладинови, Братя Миладинови 3, 1, Васил Априлов, Васил Левски 4, 13, 10, Владо Черноземски 12, 14, 12, Владо Черноземски 6, 8, 10, Билборд, Д-Р Христо Татарчев 33 А, Даме Груев 9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27, Дъбравска 1, Иван Михайлов 3, 2, Костур 11, 13, Крали Марко 2, Крушево 1, 1в, 1а, 3, 1, Мара Бунева 1, 2, 10, 5, 8, 3, 4, 6, 12, 7, 14, Мара Бунева 9, 11, Менча Кърничева 14, 2, 10, 12, 16, 4, 18, 6, 8, Митрополит Борис 35, Неофит Рилски 9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15, Петър Зографски 2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4, Радовиш 1, 12, Св. Иван Рилски 19, Св.Св. Кирил и Методий 7, 11, 1, 5, 3, 6, 7а, 9, 4, 5, Св.Св. Кирил и Методий 2, 2, 2, 6, Св.Св. Кирил и Методий 11, 9, Сергей Румянцев 10, 16, 13, 3, 7, 12, Жилище, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 9, 6, 5, Скаптопара 11, 5, 3а, 2, 1, 3, Стефан Стамболов 13, Христо Ценин 4, 2, 2, Офис
На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.603.192, 04279.603.195, Алеко Константинов 12, 5, 7, 9, Антим I 1, 3, Антим I 23, 15, 17, 21, Антон Чехов 1, Аргир Манасиев 8, 5, 2, 14, 1, 4, 7, 6, 6, Арсений Костенцев 29, 29, Арсений Костенцев 1, 1, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Братя Иванови 8, 7, 9, Братя Миладинови Кръстовище С ул.Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10, Братя Миладинови 21, Братя Миладинови 5, 5а, Брод 6, Васил Априлов 2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 Офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Владо Черноземски 13, 15, 26, Владо Черноземски 12, 14, 12, Владо Черноземски 18, 24, 7, 11, 5, 24а, 22, 20, 9, Генерал Тодоров 10, 8, Генерал Тодоров 17, 6, 2, 4, 13, 11, 12, 19, 10, 15, Георги С.Раковски 5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11, Григор Пърличев 13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Димитър Димов 18, 13, Димитър Талев 6, 10, 6, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве, 10, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве, 10, 2, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Запад 37, Захари Стоянов 12, 4, 2, 2а, 10, 8, Здраве 16, Иван Вазов 7, 1, 5, 3, Иван Михайлов 38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32, Иларион Макариополски 8, 2, 1, 3, 13, 4, 11, 10, 6, 9, 7, Илинден 2, Ильо Войвода 4, 6, К. и Никола Хайдукови 6б, 5, 6, 1, 16, 14, 4, 2, 20, 8а, 10, 8, 18, 3, 7, 12, Крали Марко, Кръстьо Асенов 45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35, Кръстьо Асенов 6, 2, 4, Майор Стефан Иванов 1, 1-В, 2, Майор Стефан Иванов 12, 18, 10, 1-В, 5, 4, 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 5а, 3, 2, 14, Македония 2, Магазин, 4, Кафе, Македония Баня, Македония 2, Кафе, 4, Македония 1, Мара Бунева 1, 2, 10, 5, 8, 3, 4, 6, 12, 7, 14, Мизия 2, 12, Мизия 12, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Митрополит Борис 30, Николай Петрини 6, 8, Патриарх Евтимий 12, 7, 5, 10, 8, 3, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д.Петков 10, 13, Петко Д.Петков 5, Петко Д.Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 6, Петко Д.Петков 5, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Сава Михайлов 14, 18, 5, Сан Стефано 7, 9, 3, 1, 5, 5, 2, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Св. Иван Рилски 12, 6, 11, 19, 3, 9, 2, 10, 4, 8, 13, 7, 15, 5, 17, Св.Св. Кирил и Методий Ііі Оу, Св.Св. Кирил и Методий 7, 11, 1, 5, 3, 6, 7а, 9, 4, 5, Света Гора 1, 2, 2а, Скаптопара 21, 24, 16, 14, 12а, 18, 12, 10, Славянска 15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56, Славянска 60, 62, 68, 65, 61, 70, 60, 66, 62, 42, 68, 65, Стефан Стамболов 12, Стефан Стамболов 13, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 5, 10, 12, 17, Трайчо Китанчев 1, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 1, 3, 2, 3, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, УПИ -VII-380, Кв.9, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Силянов 8, 10, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Цар Симеон 30, Чакалица 6, 6, Янко Забунов 1, 3, Лавка
На 18.07.2019 г. /13:00 – 15:30 ч./ – Покровник: Ам Струма Покровник
На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.603.192, 04279.603.195, 7-ма Рилска Дивизия 2, 4, Алеко Константинов 12, 5, 7, 9, Антим I 1, 3, Антим I 23, 15, 17, 21, Антон Чехов 1, Аргир Манасиев 8, 5, 2, 14, 1, 4, 7, 6, 6, Арсений Костенцев 29, 29, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Арсений Костенцев 1, 1, Братя Миладинови Кръстовище С ул.Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10, Братя Миладинови 1, Васил Априлов 6, 20, 21, 18, 19, 22, 16, 23, 8, 14, Васил Априлов 24, 25, Васил Априлов 2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7, Васил Априлов 44, 32, 28, 26, 43, 38, 37, 35, 33, 27, 30, 42, 36, 34, 39, 29, 45, 32, 41, 40, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Левски 2, Васил Левски 1, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 Офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Георги Бенковски 1, 6, 8, 9, 7, 4, 3, 5, Георги С.Раковски 5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11, Григор Пърличев 7, 5, Григор Пърличев 13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38, Гьорче Петров 16, 12, 10, 18, 14, Д-Р Владимир Бъчваров 7, 2, 3, 4, 1, 8, 5, 10, 6, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Димитър Димов 18, 13, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Димитър Талев 1, Димитър Талев 6, 10, 6, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве, 10, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве, 10, 2, Захари Стоянов 12, 4, 2, 2а, 10, 8, Иван Вазов 7, 1, 5, 3, Иларион Макариополски 8, 2, 1, 3, 13, 4, 11, 10, 6, 9, 7, Илинден 2, К. и Никола Хайдукови 6б, 5, 6, 1, 16, 14, 4, 2, 20, 8а, 10, 8, 18, 3, 7, 12, Крали Марко, Кръстьо Асенов 6, 2, 4, Македония 1, Македония Баня, Македония 2, Магазин, 4, Кафе, Македония 2, Кафе, 4, Менча Кърничева 1, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Мизия 2, 12, Мизия 12, Митрополит Борис 30, Митрополит Борис 17, 33, 27, 23, 20, Гимназия, 25, 20, 26, 22, 29, 21, 28, 31, Николай Петрини 6, 8, Охрид 5, 1, 4, 3, 6, 2, Парангалица 4, 2, 1, Патриарх Евтимий 12, 7, 5, 10, 8, 3, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 9, 8, 6, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д.Петков 10, 13, Петко Д.Петков 1, Петко Д.Петков 5, Петко Д.Петков 5, Петко Д.Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 6, Петър Ичев 5, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Сава Михайлов 14, 18, 5, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Св. Иван Рилски 12, 6, 11, 19, 3, 9, 2, 10, 4, 8, 13, 7, 15, 5, 17, Света Гора 1, 2, 2а, Света Гора 6, 4, 8, 10, Свети Наум 2, 12, 4, 10, 8, Сергей Румянцев 15, Славянска 15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56, Стефан Стамболов 12, Стефан Стамболов 42, 40, 36, 38, 50, 48, 44, 46, 13, 34, 13, 32, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 8, Стефан Стамболов 33, 47, 37, 43, 41, 51, 49, 45, 35, 39, Теменуга 3, 9, 1, 7а, 5, 7, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 26, Хим.Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 2, 39, Тодор Александров 41, 32, 43, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 5, 10, 12, 17, Трайчо Китанчев 1, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 1, 3, 2, 3, Трети Март 18, 12, 14, 16, Трети Март 10, 8, 11, 15, 3, 13, 1, 9а, 4, 7, 2, 9, 2б, 6, УПИ Іх-2668, Кв.105, ПИ №04279.613.435, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Силянов 8, 10, Христо Смирненски 20, 25, 23, 19, 19 1, 21, Христо Смирненски 18, 8, 17, 6, 10, 12, 11, 20, 9, 14, 22, 16, 13, 24, 15, Цанко Церковски 15, 27, 17, 29, 19, 23, 25, 21, Цанко Церковски 11, 1, 9, 5, 13, 7, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 18, 20, 16, 18, 16, 16, Чакалица 6, 6, Янко Забунов 1, 3, Лавка
На 19.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Димитър Талев 3, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб Картинг Писта- Полигона, местност Колзодуй Търговски Комплекс С Бензиност, местност Полигона Жилище, местност Река Струма Помощно Ст-Во, Огражден Жилище, Петко Р.Славейков 18, Струма 19, 11, Струмско Център Каравана, Тодор Александров 21, Яне Сандански 1, Река Бистрица
На 19.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: Вила
На 19.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: местност Кантона, При Полигона
Община Гоце Делчев
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски 7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24, Анещи Узунов 16, 13, 22, 23, 10, 7, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 11, 1, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34, Асен Джикаров 4, 6, 3, 1, 8, 10, 11, Балтачица 3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28, Бузлуджа 3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14, Васил Левски 22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11, Вела Пеева 6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12, Даме Груев 1, 11, 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15, Димо Хаджидимов 1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1, Драма 25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 25, 21, 23, 31, 27, Дунав 7, 6, 11, 17, 4, 15, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11, Елин Пелин 25, 3, 9, ТП-4, 13, 41, 39, 23, 21, 28, 51, 42, 50, 49, 10, 12, 17, 44, 24, 34, 6, 13, 35, 26, 16, 43, 22, ТП-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 55, 8, 5, 53, 33а, 41, 59, 21, 30, 29, 33, 39, 45, 15, 4, 46, 76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, ТП-2, 81, 59, 73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32, Илезица 1, Йордан Йовков 1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3, Кавала 1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22, Кирил и Методий 1, 4, 5, 7, Кокиче 4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13, Крали Марко 1, 6, 4, 2, 3, Ленища, М. Ленища, Места 12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14, местност Вельов Рид Помпена Станция, Ханче, местност Лозята Времянка, местност Шатора Стопанска Постройка, Неврокоп 1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5, Неуточнен Адрес Поща, Октомври 15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7, Орфей 7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20, Отец Паисий 21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10, П.Р.Славейков 6, 8, 5, 4, 7, 3, 2, ПИ -778, Площада Магазин, 2а, Клуб, Павилион, Победа 1, 2, 4, Разпът, Родопа 8, 9, 10, 3, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев 8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12, Свобода 8, 5, 6, 3, 2, 1, Селище 4, Славянка 10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13, Славянска 15, Слатина, Стопански Двор Времянка, Офис, Шивашки Цех, Помпена Станция, Теменуга 2, Тодор Паница 4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8, Тридесет и Пета 15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6, Тридесет и Шеста 6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2, Тъпане, УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев 16, 21, 15, 11, 10, 5, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2, Чавдар Войвода 2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12, Чешмите, Юрий Гагарин 2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1, 0
На 15.07.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: С.Борово
На 16.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брезница: Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, Барата 7, 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, Васил Петлешков 7, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 9, 3, Дунав 12, 4, 2, 9, 10, Иван Вазов 1, 21, 7, Каменица 8, 6, Лозята 3, Неврокоп 8, 28, 2, 37, Неуточнен Адрес Поща, Падарката 6, Панайот Хитов 2, 4, Пирин 2, Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, Ридът 1, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, Синища 10, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, Спас Белухов-Пането 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Суда 9, 11, 6, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 1, Теофик Хаджи 6, Туфча 14, 16, 24, 28, 20, 18, 12, 10, УПИ II-682, Кв.49, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, Цар Калоян 13, Чарка 9, 6, 4, 14, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, Чифлика 4, Юрий Гагарин 4, 1, Яне Сандански 1, 5, 3, 5
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Беслен: Парцел 227 По Плана на С. Беслен, ТП1, ТП1
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Илинден, Общ. Хаджидимово
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Копривлен: 000381, Васил Левски 8, 11а, Гоце Делчев 20, 22, 10, 14, 8, 6, 4, Драва 3, Драма 2 А, Времянка, 28, 30, 20, 34, 16, 36, 40, 60, 4, 42, 26, 50, 22, 6, 18, 14, 38, Завода 17, 28, 4, 2, 24, 26, 11, 5, 13, 22, 1, 23, 30, 19, 7, 9, 6, Илинден 2, 4, Кирил и Методи 3, 21, 41, 31, 29, 24, 17, 27, 15, 1, 9, 5, 2, 37, 33, 7, 13, 45, 19, Кокиче 28, 39, 23, 31, 33, 35, 17, 15, 30, 26, 27, 41, 51, 6, 49, 45, 47, 14, 19, 15, 11, 6, 17, 4, 12, 20, 10, 5, 3, 7, 16, 8, 1а, 1, 2, 22, 9, Паисий Хилендарски 35, 5, 8, 2, 6, 10, 14, Пи-000186, Свети Георги 1, 8, 3, 2, Славянска 6, Хіі-544 Кв. 1, Христо Ботев 3, Цар Калоян 6, 7, ТП7, ТП2, От ТП2
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ново Лески: М.Варадите, местност Варади, С. Ляски, Имот 501003,, ТП1, ТП2
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Петрелик
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Садово, Общ. Хаджидимово: М.Вършилата -Индентификатор №042003, ТП2, ТП1
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: 015002, X-551, Кв.44, Акация 13, 9, 4, 10, Ангел Кънчев 3, 3, 19, 7а, 11, 16, 1, 14, 2, 6, 18, 5, 8, 9, 10, 3, Баба Тонка 2, 5, 3, 1, 6, 7, 17, 4, Бор 2, 14, 23, 3, 16, 14, 42, 42, Бреза 4, 5, 2, Васил Левски 6, Вихрен 2, 19, 12, 18, 24, 3, 26, 30, 10, 16, 9, 6, 14, 11, 5, 4, 1, 20, Възрожденска 24, 6, 7, 14, 12, 8, 5, 22, 1, 2, 3, 7 А, 16, 9, 10, 4, 19, 12, 28, 13, 16, 22, 5, 17, 3, Генерал Жостов 2, 5, 3, 6, 1, 8, Георги Бенковски 17, Георги Измирлиев 5, 2, Гоце Делчев 25, 10, 14, 2, 8, 4, 1, 3, 12, 6, 16, Даме Груев 4, 1, 8, 3, 6, 2, Димо Хаджидимов 19, 24, 6, 12а, 2а, 14, 1, 78, 22, 27а, 5, 26, 64, 21, 25, 11, 17, 3, 20, 8, 29, 7, 10, 86, 27, 87, 4, 2, 15, 29а, 16, 36, 54, 99, 104, 7, 100, 45, 50, 31, 3, 46, 35, 53, 57, 41, 43, 55, 33, 47, 78, 108, 77, 75, 99, 4, 96, 47, 100, 98, 83, 49, 106, 59, 90, 97, 71, 63, 18, 80, 69, 81, 82, 65, 61, 28, 84, 102, 92, 38, 87, 72, 110, 76, 95, 85, 78, 79, 73, 26, 88, 52, 74, Драма 8, 22, 24, 5, 3, 15, 10, 8, 1, 12, 9, 14, 6, 13, 11, Елин Пелин 6, 7 А, 3, 5, 4, 7, 1, Иван Вазов 4, Кирил и Методий 7, 13, 5, 11, Климент Охридски 2, 7, 5, 1, Македония 11, 46, 47, 60, 44, 25, 49, 43, Места 1, 2, 11, 4, 8, 3, 9, 7, 6, местност Долна Вария 4, Неуточнен Адрес 21, Опълченска 5, 6, 1, 11, 7, 3, 2, 8, Ореляк 6, Панайот Волов 27, 6, 21, 10, 15, 13, 3, 4, 2, 19, Пейо Яворов 4, 1, 9, 5, 11, 17, 7, 6, 3, 8, 5, Петър Берон 8, 4, 39, 49, 21, 1, 24, 16, 35, 17, 37, 9, 28, 7, 31, 18, 43, 10, 20, 47, 22, 29, 51, 55, 11, 45, 15, 4, 53, 8, 33, 13, Пирин 1, 4, Победа 3, 4, 19, 5, 1, Прогрес 1, 21, 12, 1, 23, 14, 16, 8, 19, 34, 10, 11, 9, 13, 17, 15, 4, 5, 28, 20, 10, Свети Георги 20, 19, 8, 9, 17, 4, 15, 6, 12, 16, 23, 13, 21, 10, 24, 20, 18, Стопански Двор, УПИ -Іх-74, Кв.73а, Тодор Каблешков 1, 15, 9, 7, 18, 2, 17, 8, 12, 6, Хан Омуртаг 10, 3, 12, 2, Цар Иван Асен 1, 4, 8, 3, 6, 12, 22, 2, 10, 11, 5, Цар Иван Шишман 4, 9, 2, 6, 1, 8, 7, Цар Калоян 3, 2, Цар Освободител 5, 14, 7, Цар Самуил 13, 3, 5, 4, ТП2, От ТП2, ТП1, ТП4, От ТП5, ТП5, От ТП7, ТП7
На 16.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Теплен
На 16.07.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: Неуточнен Адрес
На 16.07.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Брезница: 29-ти Декември 7, Vі 9, Vііі, Антон Иванов 11, Балийца 33, 41, 47, 43, 30, 29, 26, 25, 28, 42, 35, 37 А, 24, 37, 10, Воденицата 2, Гео Милев 3, 11, 1, 17, 15, 8, 12, 7, 6, 5, Гоце Делчев 13, 21, 6, 23, 15, 19, 11, 8, 17, Дунав 13, Иван Вазов 20, 31, 12, 23, 10, 35, 5, 8, 33, 19, 21, 17, 27, 4, 9, Масърли 1, 3, 10, Неврокоп 12, 11, Отец Паисий 7, 2, 1, 14, 6, 4, 3, 10, 8, 5, Падарката 3, 14, 19, 15, 17, Пейо К.Яворов 13, Пирин 8, 18, 22, 7, 13, 15, 5, 14, 2, 6, 16, 9, 3, Речище 31, 13, Ридът 9, 8, 19, 18, 7, 21, 16, 12, 17, 10, Свобода 5, Софата 2, Спас Белухов-Пането 2, 12, 10, 4, 1, 9, 5, 14, Татарка 7, Туфча 24, УПИ -ІV, Кв.82, Хан Аспарух 10, Ходжова Поляна 24, 28, 6, 27, 20, 36, 40, 32, 30, 8, 15, 42, 29, Хр.Смирненски 20, 18, 22, Христо Ботев 2, 1, 3, Чала 21, 10, 18, 2, 6, 4, Юрий Гагарин 12, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 10, 7, 3
На 17.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Вила, Почивна Станция-Хотел, Бунгало,, Вила, Хижа, Вила, Стоп.Сграда, Лагер, Вила, Почивна Станция, Гоце Делчев 73, 1, 10, Димо Хаджидимов 37, Кестените, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето Манастир
На 17.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Добротино: Сарп Дере
На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Гоце Делчев: Атанас Дуков 6, Братя Миладинови 1, Бяло Море 2, Дебър 6, 1, 7, 4, 5, 3, 2, Иларион Макариополски 31, 36, 39, 55, 53, 54, Павилион, 33, 1, 41, 47, 42, 33а, 44, 52, 50, 58, 61, 45, 52а, 32, 4, 35, 48, 56, 43, 49, 60, 27, 37, 46, 29, 34, 30, 59, 40, 51, 57, Кичево 4, 1, 5, 2, Майор Димитър Думбалаков 3, Ниш 2, Прилеп 1, 5, 7, 3, 6а, 4, 6, Стефан Захариев 4, 1, 2, Христо Силянов 15, 48, 50, 21, 40, 1, 17, 42, 50а, 2, 44, 4, 19, 46, Цариброд 26, 16, Хамам Баир
На 17.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Вила,,, Почивна Станция, Стоп.Сграда, Лагер, Вила, Попови Ливади
На 17.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Вила,,, Почивна Станция, Стоп.Сграда, Лагер, Вила, Братя Миладинови 30, 13, Гоце Делчев 10, 1, Гранична 11, 12, ТП39, 9, Екзарх Антим 14, Илия Батаклиев 2, Кестените, местност Стрелбището Вила, местност Текето Газорегулаторен Пункт, Неофит Бозвели 17 А, Панаирски Ливади 24, Помакови Лозя, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето Манастир, Ръждавица, Тодор Александров 24, Христо Матов 13, 29, 18, 17, 39, 27, 11, 41, 19, 37, 33, 7, 25, 43, 24, 22, 16, 26, 23, 20, Цар Калоян 17, 13
На 17.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Добротино: 4043
На 17.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии
На 17.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите, на Площада
На 18.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Гоце Делчев: Свещник 2, Средна 14, 16, Страцин 65, Струга 70, 82, 100, 86, 94, 68, 62, Търговска 41
На 18.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Средна: 9
На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев, Иван Вазов 8, Паоло Ленц 2 Г, 2, Парцел ХіV, Кв.97а, Серес 17 Сладкооп, 1, Солун 10, 32, 28, 19 А, Павилион, 20, 24, 1, 30, 19, 30 Магазин, 14, А, 5, 28 А, 21, 22, 26, Тодор Александров 11 Павилион, Закусвалня, Търговска 34, Юг 10, Пазара
На 18.07.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Бабуна 12, 4, 8, 6, 3, 5, 10, 1, 10 А, 7, 2, Мидия 32, 15, 10, 17, 30, 19, 22, 14, 21, 31, 26, 11, 16, 13, 24, 28, 12, Полковник Борис Дрангов 86, 88, 94, 96, 90, 84, 92, Саук Бунар, Серес 5, Стражин 29, 37, 20, 28, 22, 2, 13, 4, 24, 21, 15, 30, 25, 34, 8, 19, 18, 27, 9, 33, 23, 36, 1, 7, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 16, 26, 3, 35, 6, 14, 17, Страцин 27, 43, 42, 36, 8, 4, 24, 52, 17, 44, 13, 37, 50, 3, 18, 30, 45, 31, 33, 54, 40, 26, 2, 10, 19, 7, 6, 14, 32, 38, 12, 35, 28, 20, 11, 1, 48, 39, 25, 15, 16, 9, 21, 23, 5, 41, 29, Струга 25, 54, 56, 27, 37, 38, 40, 42, 33, 24, 41, 44, 39, 31, 29, 46, 32, 52, 34, 50, 58, 23, 48, 26, 30
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен, ТП2, ТП1
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ново Лески
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Боголин: 253, ТП1
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: местност Мочура
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Гърмен: местност Маноле
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Долно Дряново: УПИ -I, Кв.30
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Дъбница: Двадесет и Втора 6, 20, 16, 8, 7, 10, 9, 12, 18, Двадесет и Девета 3, 7, 2, 4, 5, Двадесет и Осма 4, 1, 6, 2, 8, 10, Двадесет и Пета 17, Двадесет и Първа 1, 3 А, 4, 3, 6, Двадесет и Трета 12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4, Двадесет и Шеста 3, 2, Двадесета 9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1, Дванадесета 8, Девета 28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14, Деветнадесета 8, 5, 7, 4, 2, 3, 9, Десета 5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11, Единадесета 8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4, Кюприжик, Неуточнен Адрес Поща, Осемнадесета 5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22, Осма 3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1, Пета 4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15, Петнадесета 14, 2, 3, 4, Първа 7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 27, 25, 42, 32, 22, 34, 13, 36, 15, 29, 21, 18, 23, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20, Седемнадесета 2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7, Седма 9, 5, 13, 1, 11, 17, Стопански Двор Сграда, Цех, Трета 10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28, Четвърта 9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34, Шеста 20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26, Шестнадесета 23, 9, 10, 15, 11, 13, 21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Крибул: 262, ТП1
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв.10, Іх-108
На 19.07.2019 г. /15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ореше
На 19.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово
На 19.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Копривлен: Неуточнен Адрес Помпена Станция
На 19.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: Мержането
На 19.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Хвостяне: 28028, УПИ -V, Кв.2, ТП1
На 19.07.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Вила, Почивна Станция-Хотел, Бунгало,, Вила, Хижа, Вила, Почивна База, Вила, Магазин и Механа, Вила, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, Вила, Бунгало Пиерик, Склад, Стоп.Сграда, Лагер, Вила, Вила,,, Почивна Станция, Почивна Станция, Братя Миладинови 30, 13, Гоце Делчев 73, 1, 10, Гранична 11, 12, ТП39, 9, Димо Хаджидимов 37, Екзарх Антим 14, Илия Батаклиев 2, К.К. Попови Ливади, Кестените, местност Стрелбището Вила, местност Текето Газорегулаторен Пункт, Неофит Бозвели 17 А, Панаирски Ливади 24, Папаз Чаир, Помакови Лозя, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето Манастир, Ръждавица, Тодор Александров 24, Христо Матов 13, 29, 18, 17, 39, 27, 11, 41, 19, 37, 33, 7, 25, 43, 24, 22, 16, 26, 23, 20, Цар Калоян 17, 13
На 19.07.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Добротино: 4043, Сарп Дере
Община Гърмен
На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв.9, УПИ Ііі Кв.14, Традиционен Събор
На 17.07.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров 5, 2, 10, Втора 1a, 1, 2, Горни Бани 1, Двадесет и Девета 11, 7, 9, 29, 5, 6, 21, 17, 3, 13, Двадесет и Осма 5, 28, 2, 4, 9, 3, Двадесет и Пета 7, 6, 2, 8, 3, 12, 4, 10, Двадесет и Първа 44, Двадесет и Седма 4, 5, 1, 2, 6, 8, Двадесет и Шеста 27, 6, 21, 15, 9, 11, 12, 4, 18, 1, 20, 13, 14, 16, Деветнадесета 11, 16, 13, 15, 17, Димитър Кемалов 41, Иван Вазов 28, 57, 29, 40, 5, 49, 45, 25, 10, 4, 13, 2, 19, 53 Кметство, 17, 55, 7, 41, 24, 11, 12, 26, 33, 21, 8, 14, 38, 9, 43, 3, 15, 42, 51, 31, 6, 1, 75, 63, 44, 46, 18, 50, 16, 27а, 27, 53, 32, 47, 48, Неуточнен Адрес Поща, Площад, Осемнадесета 3, 6, 7, Отец Пайсий 24, 2, 3, 11, 10, 12, 14, 1, 15, 13, 9, 6, 7, 5, 19, 4, Пета 2, Петдесет А, Първа 2, 8, 4, 14, 17, 13, 6, 11, 3, 19, 21, 15, 1, Ст 2 Кл.В ТП Огняново 1, Трета 5, 6, 7, Тридесета 1, 13, 2, 6, 4, 12, 15, 9, 3, 10, 20, 7, 11, Четвърта 12, 14, 3, 8, 10, Четиридесет и Първа 9, 2, 5, 1, 7, 3, Шестнадесета 1
Община Кресна
На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сливница, Общ. Кресна: УПИ VI-162, Кв.22
Община Петрич
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 28-Ми Октомври 21, 23, 22, 28, 24, 26, 19, България 24, Васил Кънчев 41, 16, 10, 18, 8, 43, 37, 14, 39, Даме Груев 21, 13, 6, 10, 19, 11, 17, 9, 8, 15, 4, Каймак Чалан 28, 26, 17, 20, 24, 22, Кочо Мавродиев 26, 25, 19, 23, 21, 24, 17, 28, 30, местност Иловица, Оборище 4, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 7, Патриарх Евтимий 1, 6, 4, 2, 5, Петко Р.Славейков 3, 8, 5, 1, 6, 4, 10, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Рокфелер 25, 29, 32, 31, 34, 35, 36, 33, 38, 27, Стою Хаджиев 3, 1 1, 1, 6, 2, 4, 9, Струма 12, 1, 6, Христо Чернопеев 9, 17, 19, 2, 4, 7, 1, 8, 3, 21, 5, 10, 6, Цар Борис III 3, 33, 48, Шипка 19, 13, 7, 9, 5, 11, Яне Сандански 37, 44, 35, 29, 31, 33, 34, 42, 38, 46, 40
На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Долна Крушица: Каръчкото
На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля 22, Ванга/Опълченска/ 18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5, Георги Урумов 12, 33, 16, 10, 21, 14, 21, Строителен Обект, 7, 8, 6, 26, 18, 34, Гоце Делчев 12б, Дунав 44, 48, 50, 19, 15, 46, 40, 17, 42, 13, Ильо Войвода 13, Б, 33, 14, 38, 12, 32, 20, 20, 25, 27, 11, 50, 34, 30, 25, 36, 28, 26, 24, 16, 35, 21, 15, 8, 29, А, 19, 18, 10, 17, Княз Борис I 18, Кожух 4, 16, 8, 21, 14, 12, 22, 22, 23, 6, 20, 5, 18, 27, 33, 18, 9, 22, 7, 31, 12, 10, 5, 17, 10а, 3, 13, 29, 24, 1, 15, 19, 3а, 25, местност Бухото Цех, Жилище, Цех, Огражден 8, 12, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 2, 14, 11, 5, 4, 1, 7, Охрид 24, Пейо Яворов 22, 24, 21, 17, 19, 13, 15, 13, Петър Берон 14, 15, 14, Полковник Дрангов 1, 10, Поп Богомил 5, Свети Климент Охридски 5, 9, 7, 11, 8, 6, 10, Тодор Александров 8 А, 7, 16, 8, 17, 13, 14, 11, 15, 8а, 8в, 25, 12, 18, 8г, 23, Тома Митов 14, 2, 16, 18, 2, 3, 5, Хан Крум 6, 2, 6, 4, 14, 8, 10, 6а, 2, Христо Чернопеев 28, Цар Борис III 20, 20, 14, 16, 52, 22, 11, 12, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14, 22, 20, 16, Яне Сандански 3
На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Беласица: Акация 20, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 10, 14, Акация 2, 1, 8, 6, Александър Стамболийски 14, Беласица 22, 28, 26, 24, 10, 13, 15, Беласица 38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31, Беласица 90, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 83, 96, 85, 69, 31, 93, 67, 91, 84, 102, 88, 65, 86, Братя Миладинови 8, 2, 6, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 7, 6, 3, Георги Бенковски 14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4, Георги Бенковски 1, 2, Гоце Делчев 6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11, Григор Пърличев 8, 10, 12, 6, 1, Девети Май 15, 31, 25, 23, 20, 27, 30, 29, 21, 16, 22, 33, 17, 14, 19, Дермено 8, 5, 3, 6, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен 2, 1, Кокиче 7, 9, 10, 12, 8, 3, Крали Марко 1, 2, Марковица 3, 10, 4, 6, 8, 12, местност Горни Парници Жилище, Митко Палаузов 4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7, Мраморница 6, 4, 8, 11, 12, 7, 3, 2, 5, 9, Никола Некрасов 5, 3, 8, 6, 1, 4, Осми Март 8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10, Осми Март 3, Паисий Хилендарски 7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9, Поляните, Раславица 3, 4, Струмешница 6, 9, 10, 4, 5, 15, 8, Стълб От Вмрнн на ТП Беласица – 3, Стълб При Обекта, Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 36, 8, 24, 25, 6, 4, 38, 29, 34, 32, 28, 30, Цар Самуил 5, 2, 6, 3, Цар Симеон 4, Чавдар Войвода 4, 2, 1, Чифлико, Яне Сандански 1, 3, 5
На 16.07.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: XII, Битоля 5, Гарата 1, Иван Апостолов 18, 7, 14, 12, 20, Места 15, местност Под Гарата Помпа, Полковник Дрангов 1, Свобода Площадка, УПИ -Xl, Кв.4, Гр.Петрич, Цар Симеон 121, 1, 1
На 16.07.2019 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 1, Кв.355, Агапий Войнов 2, 8, 3, 18, 16, 22, 20, 14, 5, 7, 5, 22, 3, 2, 8, 14, 7, 20, 16, 18, 15, 30, 24, 26, 19, 17, 19, 11, 15, 4, 17, 13, Атанас Маджаров 2, 3, 30, 14, 15, 26, 12, 13, 16, 10, 18, 24, 20, 32, България 33, 33, Георги Урумов 66, 66, Дончо Лазаров 5, 1, 5, 3, 7, 1 1, 7, 1, 5, 1, 3, 7, 1, 7, 1 1, 5, Европа 21, 19, 19, 21, 19, 2, 19, Истра 2, Кат Петрич, Катя Паскалева 7, 5, 5, Марица 14, 17, 26, 31, 11, 20, 16, 27, 32, 28, 12, 22, 18, 6, 25, 40, 44, 42, 13, 37, 35, 35, 49, 40, 11, 38, 40, 35, 40, 35, 38, 11, 49, 42, 37, 13, 44, Места 22, 22, местност Грамадите Врем.С-Во, Хале, Работилница, Цех, Папульо 20, 18, 30, 52, 36, 31, 33, 24, 25, 39, 23, 36, 21, 34, 46, 32, Магазин, 48, 34, 44, 38, 40, 54, 26, 22, 16, 34, 29, 46, 22, 42, 28, 50, 27, 22, 26, 38, 16, 29, 32, 48, 34, 31, 36, 36, 44, 25, 52, 24, 46, 22, 50, 34, 18, 20, 46, 33, 39, 21, 40, 54, 28, 42, 27, 30, 34, 23, Магазин, Параскева Филипова 7, 9, 1, 4, 16, 23, 21, 5, 10, 1, 3, 9, 7, 1, 4, 16, 21, 23, 3, 1, 10, 5, Полковник Дрангов 1, 1, Промишлена Зона, Рокфелер 1, Свети Климент Охридски 4, Свобода 9, Софрони Врачански 3, 2, 1, 2, 3, 1, Тодор Стоянов 6, 7, 2, 7, Търговски Комлекс Биляна Комплекс, Комплекс, УПИ III-6732, УПИ Vі-374, Кв.351, Хіі-3719, Кв.8, Цанко Церковски 7, Цар Самуил 57, 40, 58, 15, 15, 10, 15, 15, 11, 11, 13, 2, 11, 14, 16, Павилион, 12, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 12, 14, 4, 3, 1, 1, 2, 2, 12, 1, 4, 1 4, 3, 2, 19, 22, 1, 21, 17, 20, 18, 5, 8, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 5, 7, 7, 9, 7, 8, 5, 6, 6, 34, 37, 36, 40, 41, 6, 38, 39, 35, 26, 33, 31, Пицария, 29, 24, 25, 27, 33, 32, 25, 28, 28, 27, 31, Бар, 23, 26, 24, 23, 32, Зо, 34, 30, 30, 29, 4, 11, 15, 15, 13, 10, 2, 14, 12, 14, 16, 11, 13, Павилион, 11, 16, 13, 12, 15, 11, 17, 15, 12, 3, 4, 12, 2, 2, 1 4, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 21, 19, 22, 20, 1, 17, 18, 5, 7, 8, 8, 9, 7, 9, 8, 8, 5, 7, 8, 7, 7, 5, 6, 6, 42, 43, 43, 56, 29, 10, 1, 42, 41, 44, 36, 41, 35, 34, 37, 40, 39, 6, 38, 32, 30, 29, 33, 29, 25, Бар, 33, 4, 26, 34, 23, 27, 26, 28, 28, 24, 31, 23, 24, 31, Зо, 32, 25, 30, 27, Пицария, Цар Симеон 70, 66, 66, 58, 66, 66, 70, 58, Черно Море 7, 5, 9, 5, 9, 7
На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Беласица: Акация 2, 1, 8, 6, Акация 20, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 10, 14, Александър Стамболийски 14, Беласица 38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31, Беласица 90, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 83, 96, 85, 69, 31, 93, 67, 91, 84, 102, 88, 65, 86, Беласица 22, 28, 26, 24, 10, 13, 15, Братя Миладинови 8, 2, 6, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 7, 6, 3, Георги Бенковски 1, 2, Георги Бенковски 14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4, Гоце Делчев 6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11, Григор Пърличев 8, 10, 12, 6, 1, Девети Май 15, 31, 25, 23, 20, 27, 30, 29, 21, 16, 22, 33, 17, 14, 19, Дермено 8, 5, 3, 6, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен 2, 1, Кокиче 7, 9, 10, 12, 8, 3, Крали Марко 1, 2, Марковица 3, 10, 4, 6, 8, 12, местност Горни Парници Жилище, Митко Палаузов 4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7, Мраморница 6, 4, 8, 11, 12, 7, 3, 2, 5, 9, Никола Некрасов 5, 3, 8, 6, 1, 4, Осми Март 3, Осми Март 8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10, Паисий Хилендарски 7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9, Поляните, Раславица 3, 4, Струмешница 6, 9, 10, 4, 5, 15, 8, Стълб От Вмрнн на ТП Беласица – 3, Стълб При Обекта, Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 36, 8, 24, 25, 6, 4, 38, 29, 34, 32, 28, 30, Цар Самуил 5, 2, 6, 3, Цар Симеон 4, Чавдар Войвода 4, 2, 1, Чифлико, Яне Сандански 1, 3, 5
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, пътен Възел Ам Струма, *, 1
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Долно Спанчево: местност Реката
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Кулата: Антон Попов 53, 35, 48, 27, 20, 34, 26, 28, 47, 42, 35, 32, 37, 49, 7, 39, 40, 41, 55, 33, 38, 51, 30, 53, 18, 20, 24, 45, 22, 36, 43, 23, 35, 29, 58, 17, 31, 9, 14, 10, 11, 12, 67, 13, 27, 5, 15, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 6, 4, 19, 38, 24, 80, 68, 4, 56, 59, 67, 73, 62, 72, 61, 60, 50, 37, 71, 44, 70, 58, 46, 66, 64, 39, 48, 52, 57, 76, Арда 1, 2, Брегалница 30, 16, 29, 31, 23, 15, 14, 27, 25, 7, 17, 19, 6, 9, 13, 10, 5, 11, 8, 12, 3, 21, 4, 8, 1, 6, 15, 1, 2, Васил Левски 14, 16, 3, 12, 18, 10, 8, 18, 4, 6, 2, Връх Китка 14, 6, 1, 16, 7, 14, 9, 10, 2, 5, 8, 12, 3, Гео Милев 14, 12, 10, 7, 3, 6, 4, 8, 5, 1, Ел-Тепе 6, 4, 2, 3, 8, 1, 7, Жп Кулата, Кожух 7, 6, 9, 4, 8, 2, 3, 1, 1, 3, Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 2, 7, 6, Люле Бургас 7, 2, 1, 6, 5, 3, 10, 4, Максим Горки 2, 9, 7, 8, 3, 5, 2, 1, 12, 4, 6, местност Гкпп-Кулата Цех, Администрация, Магазин Белатур Ад, Такси и Разрешителни, Митница, Кантар, Офис, Магазин, Фирма, Павилион, Казино, Паркинг, Каравана, Агенция, Пункт, Канцеларии, Склад, Ресторант, Базар, Бюро, Кантар, Каравана, Помпа, местност Кавако Магазин, Неуточнен Адрес Усилвател Бац, 1 Гкпп, Усилвател Бац, Отец Паисй 16, 10, 3, 18, 1, 12, 14, 6, 8, 4, Петко Р.Славейков 23, 38, 36, 48, 44, 42, 46, 29, 7, 30, 9, 34, 25, 22, 11, 15, 21, 12, 27, 16, 2, 26, 4, 3, 20, 6, 18, 8, 24, 19, 5, 28, Плевен 24, 2, 28, 30, 32, 10, 22, 6, 14, 12, 3, 24, 20, 21, 26, 4, 1, 8, 2, Рила 1, 8, 11, 7, 9, 3, 2, Стефан Караджа 1, 3, 2, 6, 4, 8, 11, 14, 7, 12, 5, 10, Хр.Чернопеев 2, 1, 2, Цанко Церковски 3, 1, 5, 4, 6, Цар Калоян 2, 3, 1, 4, Поща, Чаталджа 6, 4, 2, 5, Черни Черници, Яне Сандански 10, 4, 5, 3, 8, 1, 12, 9, 14, 6, Янтра 2, 4, 1, 8, 6, 7, 5, 5, 1
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико път 108, Капанлъко, местност Дабето Фабрика, местност Ливадите Автосервиз, местност Острово Помпа, местност Побиен Камък Помпа, местност Порой, местност Фабриката Цех, Петко Р.Славейков 2
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Марикостиново: 1-141, Асен Златаров 24, 32, 23, 33, 31, 38, 22, 35, 34, 40, 37, 29, 30, 25, 21, 27, 21, 36, 43, 1, 11, 16, 14, 6, 2, 5, 4, 12, 9, 7, 1, 15, 13, 18, 3, 11, 8, 10, 17, 19, Братя Миладинови 25, 26, 5, 15, 6, 10, 24, 12, 4, 8, 18, 9, 1, 16, 26, 2, 3, 7, 22, 20, 44, 35, 30, 41, 19, 26, 47, 17, 43, 38, 25, 37, 46, 31, 27, 32, 48, 51, 42, 21, Бузлуджа 1, 6, 4, 10, 5, 3, 12, 8, Бяло Море 2, Васил Коларов 4, 18, 17, 15, 6, 11, 2, 7, 13, 1, 3, 20, 22, 16, 10, 26, 32, 28, 23, 24, 34, 38, 30, 15, Вела Пеева 32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 34, 38, 44, 46, 30, 23, 7, 17, 5, 36, 13, 19, 60, 48, 50, 27, 25, 64, 66, 58, 54, 56, Генерал Гурко 4, 6, 10, 8, 2, 9, 5, 18, 13, 14, 16, 22, 10, Георги Раковски 7, 1, 2, 8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 3, 4, 10, Главен път Е-79 1 Фтец Мантар Енерджи, Горничето, Димитър Благоев 4, 2, 5, 3, 7, 13, 9, 11, 8, 13, Димо Хаджидимов 3, 6, 8, 2, 5, 1, 7, 11, 9, 10, Долен Засек Склад За Строителни Материали, Драва 2, 1, 6, 3, 4, Екзарх Йосиф 41, 49, 37, 33, 10, 6, 35, 39, 4, 8, 25, 23, 2, 31, 18, 16, 12, 20, 22, 11, 17, 15, 19, 5, 21, Заводска 2, 1, Засеко, Иван Вазов 14, 11, 18, 4, 23, 20, 7, 6, 24, 26, 12, 10, 25, 8, 3, 5, 17, 9, 13, 16, 15, 2, 10, 21, 1, извън регулация, Карл Маркс 2, 22, 9, 12, 16, 5, 10, 14, 18, 8, 6, 24, 1, 4, 11, 7, 13, 3, 20, Марикостенски Бани Ферма, Цех, ТП, Хотел, 2, Марица 6, 48, 45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 34, 57, 33, 4, 19, 6, 16, 37, 31, 11, 35, 1, 5, 29, 7, 27, 25, 8, 3, 17, 21, 13, 32, 12, 9, 18, 23, 2, местност Аджобица-Чалията Бензиностанция, местност Банско Бърдо Павилион, местност Бонаро Бетонов Център, местност Високия Рид Склад, местност Горничето Цех, местност Корията Врем.С-Во, местност Лозарски Андък Свинарник, местност Падарка Свинарник, Казан, Местонст Среден път Таверна, Москва 3, 4, Неуточнен Адрес Поща, Извън Селото, Извън Селото, Отец Пайсий 15, 2, 10, 1, 17, 11, 12, 2, 9, 7, 5, 13, 21, 4, 19, 8, 3, Петър Берон 2, 4, 1, Петър Стефанов 2, 11, 7, 19, 12, 10, 15, 17, 3, 4, 5, 13, 9, Пирин 4, 2, 5, 6, 14, пътен Възел Ам Струма, Свобода 5, 4, 3, 9, Стадион, Струма 13, 1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5, Христо Смирненски 8, 2, 5, 26, 10, 7, 24, Черно Море 15, 12, 14, 6, 11, 9, 20, 2, 18, 16, 7, 3, 5, 1, 4, 10, Янтра 1, 3, 2, Закуски, Дискотека, Магазин, Тото Пункт
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Марино Поле, Общ. Петрич: извън регулация, местност Вадата
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Монтана: Хан Кубрат 9
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови 1, България 104, 101, 76, 80, 103, 74, 92, 84, 98, 97, 87, 72, 94, 70, 68, 82, 126, 95, 83, 93, 85, 78, 96, 99, Георги Бенковски, Зиче, Ляшница Потоко, местност Бухото Цех, Помпа, Склад, Ресторант, Сграда, Офис, Жилище, Сонда, Помпа За Напояване, Работилница, Фургон, Обор, местност Зиче Църква, Помпа За Напояване, Жилищна Сграда, Врем.С-Во, Временно Строителство, 8, Жилище, местност Караач-Дамяница Мтп, местност Кумли Магазин За Строит.Материали, Автосервиз, Временно Строителство, Авторемонтна Работилница, местност Мерата ТП, Временно Строителство, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Под Гарата Автоработилница, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов 1, Стопански Двор
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – РУПИ те: Александър Буйнов 6, 30, 27, 20, 10, 2, 8, 33, 12, 31, 35, 13, 7, 14, 1, 19, 9, 4, 18, 16, 25, 17, 24, 5, 3, 11, Беласица 1, 18, 20, 10, 14, 4, 12, 16, Бяло Море 3, 5, 4, 2, 7, 11, 8, 10, Васил Левски 23, 15, 25, 14, 19, 9, 6, 21, 5, 1, 10, 11, 13, 2, 12, 4, 20, 3, Георги Бенковски 15, 9, 16, 21, 5, 2, 6, 14, 20, 18, 11, 10, 13, 17, 24, 4, 25, 19, 23, Гоце Делчев 10, 12, 18, 2, 22, 21, 3, 15, 6, 19, 5, 20, 1, 7, 11, 9, 17, 13, извън регулацията 1, 1, 2, 1, Илинден 13, 9, 21, 3, 12, 14, 5, 7, 4, 10, 6, 8, 20, 1, 11, 23, 2, Кирил и Методий 25, 30, 15, 16, 10, 8, 24, 5, 7, 3, 4, 21, 6, 9, 18, 2, 13, Кожух 1, 6, 3, 7, 9, 5, Любен Каравелов 32, 35, 26, 24, 16, 7, 13, 3, 12, 20, 14, 34, 28, 22, 18, 30, 33, 6, 4, 11, 10, 35, 18, Маркова Скала 9, 7, 2, 3, 6, 4, Маршал Толбухин 1, 2, 12, 29, 3, 25, 1, 17, 7, 2, 21, 11, 5, 27, 13, 9, 10, 15, 6, 23, 19, 8, 17, 9, Местнос РУПИ те Вила, Църква, Баня, Почив.Станция, Павилион, местност Корията Помпа, Помпа, местност Мерата, местност Пинговица Помпа, Жилище, Помпа, Помпа За Напояване, Нива, местност Свети Атанас, местност Средно Поле Помпа, Помпа За Поливане, Цех, Помпа, местност Тафтино ПИ 000301, Дом, Цех За Произв. на Плодови и Зе, местност Тухларка Оранжерия, Помпа, Москва 4, 11, 5, 6, 2, 9, 1, 13, 23, 21, 3, 19, 18, 10, 8, Неуточнен Адрес Приемник Бац, Поща, Никола Вапцаров 7, 8, 5, 17, 14, 22, 2, 7, 3, 1, 15, Осми Март 1, 6, 2, 5, 7, 3, 1, 4, 8, Осогово 10, 5, 3, 4, 6, 1, 8, 7, 2, 1, Петра 1, 9, 15, 11, 17, Пирин 4, 1, 2, 5, 15, 9, 3, 7, 21, 19, 13, 17, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански 17, 13, 1, 23, 25, 22, 27, 23, 6, 16, 8, 14, 4, 18, 7, 2, 3, 10, 1, Софроний Врачански 21, 8, 9, Стопански Двор ТП, Цех, Тафтино, Тракия 9, 2, 1, 14, 10, 6, 13, 5, 7, 8, 3, УПИ Ііі-131, Кв.7, Хр.Ботев 37, 22, 35, 51, 39, 41, 33, 20, 23, 24, 45, 47, 31, 29, 43, 49, 27, 1, 16, 10, 2, 7, 15, 14, 25, 11, 8, 19, 27, 5, 13, 23, 9, 21, 6, 3, 17
На 16.07.2019 г. /12:15 – 13:00 ч./ – Чучулигово: 000242, Стопански Двор, Голяма Нива -Кавако, Капсиди, местност Янкулица, Трънката, УПИ 4 и ПИ 014012, М. Градините, УПИ I-111 Кв.20, Приемник Кт Бац Срещу Хотел Комитите, 22, Приемник Кт Бац Срещу Хотел Комитите
На 17.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Беласица: Акация 2, 1, 8, 6, Акация 20, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 10, 14, Александър Стамболийски 14, Беласица 38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31, Беласица 22, 28, 26, 24, 10, 13, 15, Беласица 90, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 83, 96, 85, 69, 31, 93, 67, 91, 84, 102, 88, 65, 86, Братя Миладинови 8, 2, 6, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 7, 6, 3, Георги Бенковски 1, 2, Георги Бенковски 14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4, Гоце Делчев 6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11, Григор Пърличев 8, 10, 12, 6, 1, Девети Май 15, 31, 25, 23, 20, 27, 30, 29, 21, 16, 22, 33, 17, 14, 19, Дермено 8, 5, 3, 6, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен 2, 1, Кокиче 7, 9, 10, 12, 8, 3, Крали Марко 1, 2, Марковица 3, 10, 4, 6, 8, 12, местност Горни Парници Жилище, Митко Палаузов 4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7, Мраморница 6, 4, 8, 11, 12, 7, 3, 2, 5, 9, Никола Некрасов 5, 3, 8, 6, 1, 4, Осми Март 3, Осми Март 8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10, Паисий Хилендарски 7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9, Поляните, Раславица 3, 4, Струмешница 6, 9, 10, 4, 5, 15, 8, Стълб От Вмрнн на ТП Беласица – 3, Стълб При Обекта, Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 36, 8, 24, 25, 6, 4, 38, 29, 34, 32, 28, 30, Цар Самуил 5, 2, 6, 3, Цар Симеон 4, Чавдар Войвода 4, 2, 1, Чифлико, Яне Сандански 1, 3, 5
На 19.07.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 56126.601.23, Осогово 44, 41, 69, 75, 27, 28, 26, 52, 62, 36, 46, 81, 45, 55, 53, 59, 19, 49, 30, 50, 38, 42, 32, 25, 17, 37, 35, 58, 48, 21, 56, 43, 71, 83, 34, 31, 54, 15, 61, 47, 23, 57, 39, 29, 40, Полковник Дрангов 1, Солунска 24, 32, 31, 29, 28, 26, 33, 38, 35, 34, 40, 39, 30, 36, 37, Стопански Двор, Струма 56, 25, 26, УПИ ХІІІ-3694, Кв.312, УПИ Хх Кв.314, ХІІІ, Христо Чернопеев 58, 56, 77, 64, 60, 68, 52, 56126.601.8126, 61, 158, 50, 69, 59, 66, 63, 42, Христо Чернопеевф ПИ 56126.601.4787
Община Разлог
На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Белица, Общ. Белица: Гарата
На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Разлог: 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски 23, Баница 4, 2, 7, 6, 9, 1, 3, 5, 10, 12, 8, Бела Река 12, 2а В, 2 Б, 1, 64, 4 Б, 2 В, 22, 2 А, 1 Дараци, 4 1, 4, 1, 4 4, 4, Булаир 1, 2, 3, Даме Груев 14, 5, 13, 8 Каравана, 8, 7, 10, 11, 9, 16, 12, 15, 19, 3, 6, 2, Изток 4, 3, 19, 4 4, Павилион, 2, 21, 1, 4 5, 20, 5, 5 5, Магазин, Гараж, 1 1, 68 5, 18, Иларион Макариополски 73, 57, 75, 51, 67, 61, 63, 59, 71, 64, 65, 69, 39, 65, Каракьой 5, 10, 7, 2, 8, 4, 1, 9, 6, 3, Предел 3, Тодор Александров 53, Христо Ботев 58, 56, 56, 72, 83, 75, ТП Училищен Комплекс, 77, 48, 101, 54, 99, 23 Б, 23, 23 3, 4, 3, Цар Иван Шишман 5, Цар Самуил 20, 8, 28, 2, 26, Гараж, 5, 14, 18, 22, 6, 4, 16, 10, 66, 4, 1, 20, Черна Река 1, 11, 7, 13, 5, 1, 9, 15, 3
На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски 1, Христо Ботев 52, 81, 46, 50, 42, 44, 48, 56
На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Разлог: Бела Река 12, Христо Ботев 58
На 19.07.2019 г. /11:30 – 16:15 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски 1, Христо Ботев 46, 50, 42, 44, 48
На 19.07.2019 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Разлог: Калиново 7, 3, 1, местност Катарино Цех, 14, местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Нова 8, Рила 38, 20, УПИ III, Черна Река 125, 143, 137, 123, 128, 114, 165, 124, 126, 135, 100, 127, 133, 157, 145, 130
Община Сандански
На 16.07.2019 г. /12:00 – 12:15 ч.; 12:00 – 14:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Белевехчево
На 16.07.2019 г. /12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Джигурово: 10-79, УПИ VII-381 Фтец Па Солар, 2, 1
На 16.07.2019 г. /12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Мелник: Идентификатор 47754.501.182.1.6, Мелник 108, 101, 132, 184, 141, 153, 140, 133, 128, 160, 123, 13, 138, 4, 158, 130, 154, 137, 171, 181, 135, 7, 131, 142, 105, 24, 136, 106, 147, 129, 157, 9, 166, 8, 103, 162, 170, 11, 176, 120, 163, 139, 10, 16, 168, 173, 151, 12, 175, 1, 102, 149, 5, 125, 174, 6, 159, 1, 18, 26, 94, 59, 78, 1, 97, 40, 24, 131, 61, 32, 49, 49, 50, 31, 23, 65, 79, 42, 66, 36, 30, 54, 77, 33, 1, 62, 27, 34, 29, 92, 41, 54, 25, 71, 82, 53, 80, 130, 98, 73, 56, 35, 87, 46, 3, 48, 59, 51, 95, 16, 110, 115, 97, 37, 17, 19, 22, 102, 116, 20, 108, 113, 87, 15, 10, 21, 112, 107, 1, 117, Неуточнен Адрес Поща, ПИ №47754.501.79, Кв.13, УПИ 1 Кв. 19
На 16.07.2019 г. /12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Склаве: Веселин Бабалеев 22, местност Стопански Двор Цех
На 16.07.2019 г. /12:00 – 14:15 ч./ – Джигурово: 10-79, 1
На 16.07.2019 г. /12:00 – 14:15 ч.; 12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Бождово
На 16.07.2019 г. /12:00 – 14:15 ч.; 12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Дебрене, Общ. Сандански: Местн. Свинарнико 048093, Свети Никола
На 16.07.2019 г. /12:00 – 14:15 ч.; 12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Малки Цалим: Имот 000670
На 16.07.2019 г. /12:00 – 14:15 ч.; 12:00 – 12:15 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Разлог: местност Пети Километър
На 18.07.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Струма: местност Полето Скз Струма, 026005, Водна Помпа, Песоците 007025, Полето, 1
На 18.07.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Струма: Скалата 012002, 2
Община Сатовча
На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кочан: Бузлуджа 14, 13, 16, 10, 15, Васил Левски 34, 46, 22, 35, 36, Вела Пеева 1, 2, Димитър Благоев 51, 41, 61, 34, 35 Мтс, 43, Дончо Ганев 4, 2, Единадесета 9, Здравец 16, Ивайло 10, 14, 12, 6, 16, 4, 8, Лиляна Димитрова 7, 9, 2, 8, 6, 5, 14, 10, 3, 4, 1, Мир 5, 7, 3, Митко Палаузов 1, Неуточнен Адрес ТП5, Никола Парапунов 7, 38, 8, 3, 1, 6, 9, 42, 18, 22, 5, 20, 40, 11, 24, Плиска 12, 31, 29, 27, 13, 4, 21, 25, 16, 23, 18, 8, 10, 19, 14, 17, 33, 15, 1, Победа 44, 31, Тодор Каблешков 3, 1, 8, 2, 6, 5, Тракия 12, 26, 2, 8, 20, 7, 13, 5, 21, 1, 24, 3, 15, 4, 9, 11, 16, 14, 27, 33, 22, 6, Трета 10, 14, 17, 26, 13, 24, 28, 23, 12, 9, 6, 8, 11, 20, 21, 15, 25, 18
На 15.07.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Сатовча: І, Кв.77, Ал.Стамболийски 6, 10, 14, 7, 16, 11, 5 А, 18, 2, 4, 5, Васил Даракчиев 2, 13, Г.С.Раковски 1, 6, 4, 5, 3, Георги Шомов 2, 6, Дружба 15, Дунав 6, 7, 17, 27, 15, 19, 6, 1, 3, 23, 9, 13, 25, 21, 5, 2, Еделвайс 13, 26, 11, 5, 9, 11, 15, 16, 12, 21, 3, 7, 25, 19, 22, 24, 23, 18, 17, 30, 28, 1, 2, 6, 4, 8, 10, Елин Пелин 15, 11, 13, 3, 12, 4, 7, 1, 2, Иглика 10, 2, 7, 1, 4, Илинден 1 Работилница, 2, Кокиче 3, 6, 7, 2, 1, Лазар Карабожиков 2, 2, 7, 8, 9, 5, 6, 4, Майор Топалов 12, 10, 8, 5, 4, 6, Малчика 1, Неуточнен Адрес Поща, Никола Карталов 8, 5, 6, 3, 1, 4, 10, Орфей 9, 2, 6, 7, 4, 5, 8, 11, 12, 3, Освобождение 10, 4, 3, 7, 11, 9, 5, 12, 1, Площада 1, 1 Павилион, Родопи 8, 11, 7, 2, 7, 3, 6, 4, 1, Стопански Двор Администрация, Тодор Шопов 32, 36, 48, 30, 24, 26, 24, 47, 45, 53, 55, 31, 57, 43, 40, 28, 40, 22, 51, 34, 5, 25, 16, 19 Цех За Френско Бельо, 35а, 19, 31, 23, 29, 12, 3, 45, 6, 41, 10, 43, 4, 27, 35, 37, 39, 14, Хаджи Димитър 9, 6, 4, 2, 17, 16, 5, 12, 20, 15, 18, 10, 11, 16, 13, 1, 3, Четирдесет и Осма 8, Шипка 5, 8, 13, 11, 12, 2, 1, Юри Гагарин 9, ТП2, Филиал, ТП2, Тото Пункт, ТП7
На 15.07.2019 г. /10:15 – 14:00 ч./ – Сатовча: Ал.Стамболийски 23, 22, 11, 15, 13, 5, 21, 27, 18, 19, 17, 9, 19, Възход 1, 11, 16, 22, 18, 10, 19, 5, 15, 12, 25, 6, 4, 21, 7, 9, 24, 13, 26, 17, 8, 26, Георги Шомов 14, 3, 4, 9, 10, 11, 8, 1, Детелина 4, 2, 5, 1, Драгийца 1, 11, 13, 4, 2, 7, 5, 15, Дружба 11, 4, 3, 8, 1, 5, 7, 13, 2, Дунав 21, Иглика 3 А, 5, 3 В, 4, 3, 3а, 8, 6, 9, 12, 7, 11, 1, 5, 20, 18, 16, Кирил и Методи 13, 8, 5, 12, 10, 2, 3, 9, 11, 7, 6, 14, 23, 16, 17, 19, 21, 15, 18, 14, 25, Коца и Георги Сачеви 3, Лиляна Димитрова 13, Людмила Живкова 9, 5, 6, 3, 13, 10, 12, 2, 11, 8, 7, 4, 13, Малчика 11, 3, 5, 9, 7, Отец Паисий 2, Пи-030054 М. Дренов Дол, Площада 1, Теменуга 1, 5, 6, 2, 4, 3, Тодор Шопов 17, 7, 5, 13, 14, 15, Цех За Финно Дамско Бельо, 11, 1, 3, 1 А, 2, 1б, 7, 4, 15, 9, 13, 5, Четирдесет и Седма 13, 6, 1, 4, Шипка 13, Юри Гагарин 5, 3, 9, 1, 7, 2, 28, 20, 27, 12, 16, 25, 6, 13, 22, 24, 4, 23, 14, 19, 15, 21, 32, 10, 30, 11, В/Ст Сатовча, ТП Дзс, ТП4
Община Симитли
На 18.07.2019 г. /10:45 – 12:00 ч./ – Благоевград: Ам Струма Юг
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: VII-122, местност Джалева махала 22, 11, 15, 23, 18, 46, 21, 12, 13, 14, къща, местност Долно Церово 35, местност Шебечковица, УПИ -XII-52, Кв. 8, УПИ -ХхіV-50, Център-Над Жп Спирката, 1, къща, Помпа За Напояване, Жилище, 2, Търговски Обект
На 15.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Васил Левски 23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 20, 55, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26, Вихрен 14, 11, 18, 9, 12, 10, Изворите 27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 32, 6, 25, 22, 4, 37, М.Миндело, Места 2, 6, Предел Жилище, Роук 1, Сердика 4, 1, 3, 34, 13, 5, Симитли, УПИ -Іх-1437, Кв.4, УПИ -ХхVі-1437, Кв.14
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Симитли: Васил Левски Склад, Ливадите, М.Драката, М.Дрънкалица Стопанска Постройка, Жилище, Гараж, Жилище, 43, Стопанска Постройка, М.Ливадите Вила, Жилище, Жилище, местност Стария Андък, Симитли Магазин, Симитли, Христо Смирненски 16, Яне Даракчийски 3
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Черниче: Георги Димитров 10, М.Сухата Река Цех, Цех, местност Сухата Река Жилище, Магазин
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Брестово, Общ. Симитли: Калугеровец
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Мечкул: местност Зад Къщи
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Полето: Галабарци, 4, къща, Метанстанция, 2
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Ракитна: 004077, 010040, махала Лулейска, Жилище
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска
На 15.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Тросково: Баров път, местност Ливадище, Скз Тросково
На 15.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ На 17.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Градево: местност Струма Изливер Хиляд, Струма
На 15.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ На 17.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: 003056, 003141, VII-122, Имот 002867, местност Бачева Махала, местност Джалева махала Склад, Жилище, 6а, 5, 3, 6б, 8, къща, 6, 9, 22, 11, 15, 23, 18, 46, 21, 12, 13, 14, къща, Вила, Кабинет, 10, 9, 8, 7а, Фуражомелка, 3, 3б, Вила, 6, 12б къща, Жилище, Помпа, местност Джалевци, местност Долно Церово 12, 17, 3, 20, 24, 10, 21, 8, 23, 9, 14, къща, 01а, 5, 16, 7, 19, 8а, 22, 15, 18, 13, 35, къща, местност Дременец, местност Караджевица, местност Старата Върба, местност Шебечковица, ПИ №001414, Рибарска, УПИ -XII-52, Кв. 8, УПИ -ХхіV-50, Център-Над Жп Спирката, Одз, Жилище, 1, 1, къща, Помпа За Напояване, Жилище, 2, Търговски Обект, Помпа За Напояване, Трифа
На 15.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ На 17.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Симитли: I-819 Кв.25, Аврора 21, 27, 23, 3, 19, 7, 25, 9, 4, 5, 15, 29, 2, 11, 1, 17, 13, Бангелови Тополи, Бреза 3, Магазин, 1, Васил Левски 34, Васил Левски 10, Гео Милев 12, 2, Георги Бенковски 20, Георги Димитров 33, 17, Магазин, Бар, 18, 14, Бензиностанция, 35, 9, 25, 13, 7, 19, 12, 33, 8, 15, 27, 11, 2, 5, 6, 4, 16, 31, 29, 3, Лек.Кабинет, 10, 1 Изход Благоевград, Георги Димитров 36, Герена Цех, Цех, Герена Цех, Гр.Симитли, Даме Груев 10, 8, 12, Жилище, Димитър Благоев 24, 15, 14, 16, 18, 38, 28, 34, Жилище, 36, 13, 32, 22, 17, Долен Герен, Еделвайс 1, 15, 5, 3, 7, 13, 11, 4, 2, 8, Зеленка 13, 19, 11, 17, 4, 15, 8, 5, 3, 9, 10, 7, 6, Бар, 2, 20, 18, 14, 16, Искра 8, 5, Работилница, 2, 10, 3, 6, 1, 4, 14, 12, 10, Кокиче 12, 10а, 16, 8, 5, 11, 18, 9а, 2о, 13, 7, 14, 9, 3, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 8, М.Драгова 12а, 21, 14, 20, 10, 15, 22, 24, 18, 7, 8, 29, 17, 12, 13, 17а,, Помпа За Напояване, 16, М.Духарска Жилище, 40, 1, Жилище, 42, 46, Малина 6, Марек 13, 5а, Автоработилница, 3а, 1, 9, 7, 15, 2, 10, 5, 8, 3, 11, местност Бангеови Тополи, местност Герено, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен Адрес Жилищна Сграда-Вр.Стр, Неуточнен Адрес извън регулация, Промишлена Зона, Никола Вапцаров 4, 4а, Ораново Жилище, Цех, Жилище, Каравана, Магазин, Ясла, Детска Градина, Жилище, Жилище, Ораново Жилище, Работилница, Магазин, Пазара Магазин, Пазара Магазин, Победа 2, 5, 4, Полето, Предел Жилище, 97, 2, Предел 29, 18, 37, 6, 33, 2, 25, 39, 51, 23, 21, 27, 24, 3, 47, 35, 20, 10, 31, 55, Бар, 41, 55, 15, 16, Жилище, Автоработилница, 12, 1, 43, 15, 8, 45, 9, 26, 1, 4, 19, Първи Май 12, 5, Руен 4, Свобода 4, Септемврийска 3, 20, 6, 14, 18, Симитли Жилище, Помпа, Лесничейство, Цсри – Заведение За Социални Услуги, Гор.С-Во, Ясла, Дет.Градина, Жилище, Гъбарник, Автоработилница, Жилище, Помпа За Напояване, Работилница, Канцеларии, Жилище, Поделение, Жилище, Симитли Жилище, Симитли, УПИ II-1437, Кв.18,, Славянска 23, 27, 3, 29, 3 Стълбище, 21, 25, 23, 102, Струма 8, 6, 10, 4, УПИ 1-538 Кв.22, Христо Ботев 2, 11, 15, 5, 13, 9, 21, 19, 2, 1, 23, 7, 3а, 17, 3, Христо Смирненски 1, Цар Симеон 6, Чифлико, Шипка 10, Юрий Гагарин 8, 5, 3, 5, 4, 9, 11а, 11, 13, 2, 5 Жилище, 15, 17, 13, 6
На 15.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ На 17.07.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: местност Поището, С.Долно Церово
На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Симитли: Васил Левски Склад, Ливадите, М.Драката, М.Дрънкалица Стопанска Постройка, Жилище, Гараж, Жилище, 43, Стопанска Постройка, М.Ливадите Вила, Жилище, Жилище, местност Стария Андък, Симитли, Симитли Магазин, Христо Смирненски 16, Яне Даракчийски 3
На 16.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Черниче: Георги Димитров 10, М.Сухата Река Жилище, Магазин, М.Сухата Река Цех, Цех
На 16.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 12:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брежани: ІV-36, Васил Левски 1, 6, 4, 10, 12, 2, 3, 8, 14, Георги Димитров 10, 13, 6, 10, 24, 15, 11, 7, 20, 19, 29, 16, 8, 26, 21, 1, Горна махала Жилище, Жилище, Жилище, Гоце Делчев 9, 17, 1, 19, 20, 2, 9, 13, 11, 4, Еделвайс 11, 5, 2, 3, 9, 8, 12, Здравец 5, 1, 2, Ленин 9, 6, 20, 10, 3, 2, местност Вощинарци Жилище, местност Кръстьова 2, Жилище, 1, местност Света Петка, Миньор 10, 19, 44, 11, 1, 4, 12, 1, 15, 6, 14, 37, 3, 7, 2, Стълбище, 12, 10, 13, Жилище, 14, 16, 9, 6, 5, 50, 8, Нов, 1 1, 9, Никола Вапцаров 5, 3, Жилище, 25, 1, 2, 6, 7, 24, 22, 4, Пейо Яворов 19, 4, 3, 2, 13, 6, 11, 7, Пирин 3, 5, 1, 2, 4, Рангел Димитров 8, 17, 10, 12, 11, 3, 20, 6, 19, 16, 18, 4, Станой Крекмански 7, 1, 5, 3, 11, Христо Апостолов 12, 37, 5, 39, 24, 43, 8, 13, 22, 16, 9, 4, 29, 43а, 19, 3, 23, 10, 34, 28, 20, 11, 36, 17, 21, 38, 7, 41, Жилище, Христо Ботев 2, 12, 11, 9, 10, 7, Христо Смирненски 3, 4, 1, 5, Жилище, 2, Христо Чернопеев 14, 12, Център Зъбол.Кабинет, Аптека, Магазин, Салон, Кабинет, Лавка, Каравана, Бар, Цех, Кафе, Тотопункт, Фургон, Магазин, Механа, Училище, Жилище, Цех, Фурна, Магазин, Яне Сандански 8, 1, 6, 7, 11, 3, 9, 3, Магазин, 2, Кметство,,, Цех, Магазин
На 16.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 12:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Крупник: местност Ормана Мобилна Пресевна Инсталация
На 16.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 12:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Полето: Нивото Нов Блок, 8, 11
На 16.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 12:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Симитли: М.Ливадите Жилище, местност Кантона, Неуточнен Адрес Помпа За Напояване, Симитли Разсадник, Помпа За Напояване, Пивница
На 16.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 12:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Черниче: Детелина 6, 2, 4, Зора 5, 3, 1, 7, 9, М.Сухата Река, местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване, местност Орловец, Роза 3, 6, 7, 1, 9, 15, 5
На 18.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Симитли: 000866, Беласица 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Георги Димитров 121, 124, 123, 96, 86, КомплексИвас-Временно Ст-Во, 94, 92, 90, 88, 43а, 98, 49 2, 112, Фсмп, 110, 108, 100, 102, 104, Герена Цех, Герена Цех, Цех, Гоце Делчев 16, 12, 7, 13, 3, 10, 9, 11, 17, 15, 5, 14, Здравец 7, 5, 10, 3, 9, 1, 12, 4, 2, 8, 6, 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Илинден 33, 27, 19, 29, 2, 35, 26, 61, 34, 42, 46, 14, 22, 49, 30, 10, 17, 58, 59, 72, 32, 40, 28, 36, 31, 44, 56, 23, 38, 20, 66, 12, 24, 13, 25, Комсомолска 2, 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, Лале 6, 8, 2, 4, М.Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М.Ливадите Жилище, М.Чобанци, Малина 13, 14, 11, 9, 1, Кафе, 6, 5, 3, 8, 10, 4, 12, 2, 7, 5, махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Жилище, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Октомврийска 40, 12, 6, 34, 4, 7, 14, 20, 16, 5, 17, 3, 18, 2, 1, 10, 11, 13, 8, 22, 9, 65, 63, 40, 23, 39, 67, 38, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 47, 54, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 24, 59, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Пейо К Яворов 2, 4, 17, 9, 19, 5, 27, 13, 1, 15, 21, 3, 11, 7, 25, 23, Плиска 10, 16, 8, 18, 12, 2, 20, 6, 4, 14, Рила 8, 3, 8, Родопи 20, 45, 19, 47, 13, 42, 58, 45, 7, 25, 21, 5, 32, 27, 15, 37, 12, 36, 60, 41, 39, 22, 17, 3, 34, 30, 43, 18, 14, 31, 64, 26, 52, 35, 23, 11, 38, 33, 1, 28, 8, 9, 29, 49, 10, 40, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, 2, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж, Дет.Градина, 1, 1, Обект, Помпа За Напояване, Стара Планина 24, 7, 26, 20, 3, 14, 10, 21, 15, 5, 2, 22, 16, 27а, 1, 18, 11, 8, 6, 9, 13, 23, 19, 1 Ъгъла, 12, 20, 4, 17, Трети Март 11, Кафе, 13, УПИ -Ііі-1466 Кв.51, Чобанско Дере 1, 9, Шипка 10, 8, Ямбол 10, 12, 4, 8, 6
На 18.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Симитли: Георги Димитров 121, 124, 123, Герена Цех, М.Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М.Ливадите Жилище, Рила 8, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж
На 18.07.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Симитли: 000866, Беласица 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Георги Димитров 121, 124, 123, 96, 86, КомплексИвас-Временно Ст-Во, 94, 92, 90, 88, 43а, 98, 49 2, 112, Фсмп, 110, 108, 100, 102, 104, Герена Цех, Цех, Герена Цех, Гоце Делчев 16, 12, 7, 13, 3, 10, 9, 11, 17, 15, 5, 14, Здравец 7, 5, 10, 3, 9, 1, 12, 4, 2, 8, 6, 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Илинден 33, 27, 19, 29, 2, 35, 26, 61, 34, 42, 46, 14, 22, 49, 30, 10, 17, 58, 59, 72, 32, 40, 28, 36, 31, 44, 56, 23, 38, 20, 66, 12, 24, 13, 25, Комсомолска 2, 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, Лале 6, 8, 2, 4, М.Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М.Ливадите Жилище, М.Чобанци, Малина 13, 14, 11, 9, 1, Кафе, 6, 5, 3, 8, 10, 4, 12, 2, 7, 5, махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Жилище, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Октомврийска 40, 12, 6, 34, 4, 7, 14, 20, 16, 5, 17, 3, 18, 2, 1, 10, 11, 13, 8, 22, 9, 65, 63, 40, 23, 39, 67, 38, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 47, 54, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 24, 59, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Пейо К Яворов 2, 4, 17, 9, 19, 5, 27, 13, 1, 15, 21, 3, 11, 7, 25, 23, Плиска 10, 16, 8, 18, 12, 2, 20, 6, 4, 14, Рила 8, 3, 8, Родопи 20, 45, 19, 47, 13, 42, 58, 45, 7, 25, 21, 5, 32, 27, 15, 37, 12, 36, 60, 41, 39, 22, 17, 3, 34, 30, 43, 18, 14, 31, 64, 26, 52, 35, 23, 11, 38, 33, 1, 28, 8, 9, 29, 49, 10, 40, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, 2, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж, Дет.Градина, 1, 1, Обект, Помпа За Напояване, Стара Планина 24, 7, 26, 20, 3, 14, 10, 21, 15, 5, 2, 22, 16, 27а, 1, 18, 11, 8, 6, 9, 13, 23, 19, 1 Ъгъла, 12, 20, 4, 17, Трети Март 11, Кафе, 13, УПИ -Ііі-1466 Кв.51, Чобанско Дере 1, 9, Шипка 10, 8, Ямбол 10, 12, 4, 8, 6
На 19.07.2019 г. /12:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Симитли: Редки Метали
Община Струмяни
На 19.07.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Игралище: Околовръстен Полигон, 1
На 19.07.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Игралище
Община Хаджидимово
На 15.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Тешово: ТП1
На 18.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Блатска: ТП2
Община Якоруда
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бунцево: 1, 2
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Разлог: Баница 1
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Рохлева: Боровиново
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Смолево: 038217 Базова Станция Bgl 0126
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Черна Места
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Юруково: местност Каменако
На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Якоруда: Васил Левски Изход Юндола, Витоша 27, местност Трещеник Вила, Неуточнен Адрес, Ореховица 34, Пелистър 9, Трещеник 72 Цех, Цар Борис III/Георги Димитр 44, Черковна/9 Септември/ 1 Вила, Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила, Яворов 2, Якорущица 100, Усилвател
На 16.07.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Якоруда: Яворов 2, Усилвател
На 16.07.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бел Камен: Кафе
На 16.07.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Конарско: местност Патлев Рид
На 18.07.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Якоруда: Алпийска Кантон, Васил Левски 2, Витоша 21, Гоце Делчев 8, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 53, 99, 24, 26, 22, 20, Джебре/Иван Ботушанов/ 32, 14, 44, 48, 57, 16, 42, 30, 36, 10, 18, 50, 4, 2, 1, 7, 40, 65, 22, 46, 3, 13, 24, 5, 34, 51, 38, 28, 99, 26, 12, 20, 9, 2, Екзарх Йосиф 11, 16, Кирил и Методи 59, 35, 40, 31, 39, Кожух 3, Места/П.Джеджеров/ 21, 27, 41, 19, 25, 18, 20, 23, 47, 9, 16, 32, 21, 42, 39, 35, 26, 2, 99, 15, 37, 31, 61, 8, 38, 12, 53, 13, 36, 6, 45, 33, 51, 49, 22, 57, 10, 40, 7, 24, 14, 5, 17, 3, 29, 4, 55, 1, местност Кьолови Колиби, местност Трещеник Цех, Работилница, Лагер, Вила, Ски Влек, Почивна База Змм Якоруда, Ресторант, Дом, 21 Вила, Вила, 2-3, Вила, Вила, Миланица/Осма/ 5, 9, 6, 3, Неуточнен Адрес, Ореховица 14, 4, 11, 27, 37, 38, 32, 40, 26, 7, 22, 55, 36, 33, 43, 16, 5, 34, 20, 57, 61, 45, 59, 1, 28, 30, 18, 15, 21, 9, 8, 19, 49, 23, 39, 53, 31, 3, 29, 12, 35, 13, Пелистър 9, Петко Р.Славейков 89, Рила 10, Седма 7, Софроний 20, 25, 7, Средна Гора 50, 93, 2, 80, 3, 7, 90, 9, 99, 1, 5, 12, 95, 4, Стефан Караджа/Никола Карад 25, Стокевица 20, 3, 16, 22, 27, 18, 1, 5, 2, Трещеник 2, 2, 99, 99, 2, Хаджиалиш/Чавдарци/ 52, 38, 36, 50, 6, 125, 32, 40, 44, 26, 34, 15, 22, 30, 13, 4, 42, 8, 2, 5, 28, 24, 17, Христо Ботев 32, 51, 8, 24, Цар Борис III/Георги Димитр 30, 159, 55, 159, 18, 95, 124, 248, Якорущица 10, 6, 14, 5, 4, 8, 16, 7, 12, 18, 9, 3, 2, 20, Промишлена Зона, Офис, Работилница, Автоработилница, Вила, Цех, Църква, Дърводелна, Работилница, Бензиностанция, Магазин, Бенциностанция, Заведение

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Свързани новини

/Видео/ Бившият президент Росен Плевнелиев  със  силни стряскащи думи за Благоевград: Боли ме за този град, на дъното  на класацията  е за най-зле платени хора!
Бойко Борисов за сигналите на Нинова:  Нека всички репресирани  от Благоевград дойдат при мен и, ако се окаже, че е вярно, аз лично ще им се извиня и този, който си го е позволил, ще ми види реакцията

az

Шефът на „Социално подпомагане“ Ал. Балев разяснява промени при отпускането на лична помощ на хора с увреждания

Веси

Играчка – плачка: Малко дете погълна монета, транспортираха го в „Пирогов”!

Blagoevgrad

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.


Fatal error: Uncaught Error: Class 'Redis' not found in /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Redis.php:340 Stack trace: #0 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Redis.php(82): W3TC\Cache_Redis->_get_accessor('w3tc_889312381_...') #1 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Base.php(96): W3TC\Cache_Redis->get_with_old('b27b4/default.i...', '') #2 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/lib/Minify/Minify/Cache/W3TCDerived.php(106): W3TC\Cache_Base->get('b27b4/default.i...') #3 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_MinifiedFileRequestHandler.php(966): Minify_Cache_W3TCDerived->fetch('b27b4/default.i...') #4 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_MinifiedFileRequestHandler.php(471): W3TC\Minify_MinifiedFileRequestHandler->_cache_get('b27b4/default.i...') #5 /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-c in /home/regionab/blagoevgrad.regiona.bg/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_Redis.php on line 340