Бачиново

Предизборно! Община Благоевград постави нови пейки по алеята за парк „Бачиново“

az
Нови пейки са монтирани по продължение на алеята за парк „Бачиново“.Старите съоръжения също се ремонтират, като там, където липсват елементи, се възстановяват. Целта е да