път

Обновяват пътя, свързващ Сатовча със Сърница през м. Превала

Веси
Публична среща за представяне на инвестиционен проект на Югозападното държавно предприятие за основен ремонт на горски автомобилен път „Караманица – Превала” на територията на „ДЛС