симитли

Клуб „Кураж” планира повече дейности през годината

az
Дружеството на инвалидите в град Симитли „Кураж” отчете дейността си за последните 12 месеца и планира дейности и инициативи за настоящата година. Годишното отчетно събрание